Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Apostlite teod peatükk 18

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Pärast seda läks Paulus Ateenast ära ja tuli Korintosesse.
2
Sealt ta leidis juudi, nimega Akvila; see oli Pontosest pärit ja oli hiljuti tulnud Itaaliast ühes oma naise Priskillaga, sest keiser Klaudius oli käskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Nende juure tuli tema.
3
Ja et neil oli ühesugune amet, siis ta jäi nende juure ja nad tegid ühes tööd; sest nad olid ametilt telgitegijad.
4
Aga ta õpetas kogudusekojas igal hingamispäeval ning äratas juute ja kreeklasi usule.
5
Kui siis Siilas ja Timoteos Makedooniast sinna jõudsid, oli Paulus andunud sõna kuulutamisele ning tunnistas juutidele, et Jeesus on Messias.
6
Aga kui nad vastu panid ja pilkama hakkasid, puistas ta tolmu oma riietelt ning ütles neile: “Teie veri tulgu teie pea peale! Mina olen puhas. Sest ajast ma lähen paganate juure!"
7
Ja kui ta sealt ära läks, tuli ta ühe jumalakartliku mehe kotta, nimega Justus, kelle maja oli otse kogudusekoja kõrval.
8
Aga kogudusekoja ülem Krispos sai usklikuks Issandasse kogu oma perega ja palju korintlasi sai kuulates usklikuks, ja nad ristiti.
9
Siis Issand ütles öösel nägemuses Paulusele: “Ära karda, vaid kõnele ja ära ole vait!
10
Sest mina olen sinuga ja ükski ei saa su kallale tulla sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast selles linnas!"
11
Siis ta viibis seal ühe aasta ja kuus kuud ja õpetas nende seas Jumala sõna.
12
Aga kui Gallio oli Ahhaia maavalitseja, tõusid juudid ühel meelel Pauluse vastu ja viisid ta kohtujärje ette
13
ning ütlesid: “Seesinane meelitab inimesi Jumalat teenima käsuvastaselt!"
14
Aga kui Paulus tahtis suu avada, ütles Gallio juutidele: “Kui oleks tehtud mõni ülekohtune tegu või ilge kuritöö, oh juudid, siis ma oleksin küll kohustatud teid üle kuulama;
15
aga kui on vaidlust sõnade ja nimede ja käsuõpetuse pärast teie seas, siis katsuge ise toime saada; neis asjus ei taha mina olla kohtumõistja!"
16
Ja ta ajas nad ära kohtujärje eest.
17
Nemad aga läksid kõik kogudusekoja ülema Soostenese kallale ja peksid teda kohtujärje ees. Ja Gallio ei hoolinud sellest midagi.
18
Aga Paulus viibis seal veel mitu päeva. Siis ta jättis vennad jumalaga ja sõitis laevaga Süüriasse ja ühes temaga Priskilla ja Akvila, pärast seda kui ta Kenkreas oli lasknud oma pea pügada, sellepärast et ta oli annud tõotuse.
19
Ja nad saabusid Efesosse ja siin ta jättis nad maha, tema ise aga läks kogudusekotta ja vaidles juutidega.
20
Aga kui nad teda palusid kauemaks eneste juure jääda, ei olnud ta nõus,
21
vaid jättis nad jumalaga ning ütles: “Ma tulen teinekord teie juure tagasi, kui Jumal tahab!" Ja ta läks Efesosest ära.
22
Ja kui ta Kaisareas oli maandunud, läks ta üles Jeruusalema, tervitas kogudust ja läks siis alla Antioohhiasse.
23
Kui ta seal oli viibinud mõnd aega, läks ta teele ja käis järgemööda läbi Galaatia maakonna ja Früügia, kinnitades kõiki jüngreid.
24
Aga keegi juut, Apollos nimi, Aleksandriast pärit, vahva kõnemees ja vägev kirjaseletaja, tuli Efesosse.
25
Teda oli õpetatud tundma Issanda teed ja ta oli tuline vaimult, rääkis ja õpetas õigesti Jeesusest, aga tundis ainult Johannese ristimist.
26
Tema hakkas julgesti õpetama kogudusekojas. Aga kui Priskilla ja Akvila teda kuulsid, võtsid nad ta eneste juure ja seletasid talle selgemini ära Jumala tee.
27
Aga kui ta tahtis minna Ahhaiasse, julgustasid vennad teda selleks ning kirjutasid jüngritele, et nad tema vastu võtaksid. Kui ta sinna oli saabunud, saatis ta palju kasu neile, kes armu läbi olid saanud usklikuks.
28
Sest suure osavusega lükkas ta avalikult juutide väited ümber ja näitas Kirjast, et Jeesus on Messias.