Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Johannese peatükk 11

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Aga keegi Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta alevist, oli haige.
2
Maarja aga oli see, kes Issandat oli kalli salviga võidnud ja tema jalgu oma juustega kuivatanud. Tema vend Laatsarus oligi haigestunud.
3
Siis läkitasid õed tema juure ütlema: "Issand, vaata, see, keda sa armastad, on haige!"
4
Kui Jeesus seda kuulis, ütles ta: "See haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et Jumala Poega selle läbi austataks!"
5
Aga Jeesus armastas Martat ja tema õde ja Laatsarust.
6
Kui ta nüüd kuulis tema haige olevat, siis ta viibis veel kaks päeva seal paigas, kus ta oli.
7
Pärast seda ütles ta jüngritele: “Lähme jälle Juudamaale!”
8
Jüngrid ütlesid temale: "Rabi, äsja püüdsid juudid sind kividega visata ja sa lähed jälle sinna?"
9
Jeesus kostis: “Eks kaksteistkümmend tundi ole päevas? Kui keegi kõnnib päeval, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgust.
10
Aga kui keegi kõnnib öösel siis ta komistab, sest temas ei ole valgust!”
11
Seda ta rääkis. Ja pärast seda ta ütles neile: "Laatsarus, meie sõber, magab, aga ma lähen teda unest äratama!"
12
Siis ütlesid tema jüngrid: "Issand, kui ta magab, siis ta saab terveks!"
13
Aga Jeesus rääkis ta surmast; nemad aga mõtlesid, et ta räägib une magamisest.
14
Siis Jeesus ütles neile lausa: “Laatsarus on surnud,
15
ja ma olen rõõmus teie pärast, et ma ei olnud seal, et te usuksite. Aga läki tema juure!"
16
Siis ütles Toomas, keda hüütakse Kaksikuks, kaasjüngritele: “Lähme ka meie, et ühes temaga surra!”
17
Kui nüüd Jeesus tuli, leidis ta, et Laatsarus oli juba neli päeva hauas olnud.
18
Aga Betaania oli Jeruusalema lähedal, umbes viisteistkümmend vagu maad sellest.
19
Ja palju juute oli tulnud Marta ja Maarja juure neid trööstima nende venna pärast.
20
Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus on tulemas, läks ta temale vastu; aga Maarja jäi koju.
21
Siis Marta ütles Jeesusele: “Issand, kui sa oleksid siin olnud, mu vend ei oleks surnud!
22
Aga nüüdki ma tean, et Jumal sulle annab, mis sa iganes Jumalalt palud!"
23
Jeesus ütles talle: “Sinu vend tõuseb üles!”
24
Marta ütles Talle: “Ma tean, et ta üles tõuseb ülestõusmises viimsel päeval!”
25
Jeesus ütles temale: “Mina olen ülestõusmine ja elu; kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb!
26
Ja igaüks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti. Kas sa usud seda?”
27
Ta ütleb Temale: “Jah, Issand, mul on see usk, et sina oled Kristus Jumala Poeg, kes maailma on tulemas!”
28
Ja kui ta seda oli ütelnud, läks ta ja kutsus oma õe Maarja salaja ning ütles: “Õpetaja on siin ja kutsub sind!”
29
Kui õde seda kuulis, tõusis ta sedamaid ja läks tema juure.
30
Sest Jeesus ei olnud veel jõudnud alevisse, vaid oli veel seal paigas, kus Marta teda oli kohanud.
31
Kui nüüd juudid, kes olid Maarja juures toas teda trööstimas, nägid, et Maarja rutates tõusis ja väljus, järgisid nad teda mõteldes, et ta läheb haua juure nutma.
32
Kui siis Maarja jõudis sinna, kus Jeesus oli, ja teda nägi, heitis ta maha tema jalgade ette ning ütles talle: “Issand, oleksid sa siin olnud, mu vend ei oleks surnud!”
33
Kui nüüd Jeesus nägi teda nutvat ja juute, kes temaga olid tulnud, ka nutvat, ärritus ta vaimus ja võpatas.
34
Ja ta ütles: “Kuhu te olete ta pannud?” Nad ütlesid temale: “Issand, tule ja vaata!”
35
Jeesus nuttis.
36
Siis ütlesid Juudid: “Vaata, kuidas ta teda armastas!”
37
Aga mõned nende seast ütlesid: “Kas tema, kes avas pimeda silmad, ei võinud teha, et ka see ei oleks surnud?”
38
Siis Jeesus ärritus taas Iseeneses ning tuli haua juure. See oli koobas ja selle avausel lasus kivi.
39
Jeesus ütleb: “Tõstke kivi ära!” Siis ütleb surnu õde Marta temale: “Issand, ta lehkab juba, sest on juba neljas päev!”
40
Jeesus ütleb temale: “Eks ma ütelnud sulle: kui sa usuksid, siis sa näha Jumala au?”
41
Siis nad tõstsid kivi ära. Aga Jeesus tõstis oma silmad üles ja ütles: "Ma tänan sind, Isa, et sa mind oled kuulnud!
42
Mina ju teadsin, et sa mind ikka kuuled; kuid rahva pärast, kes siin ümber seisab, ma räägin, et nad usuksid, et sina mind oled läkitanud!"
43
Ja kui ta seda oli ütelnud, hüüdis ta suure häälega: “Laatsarus, tule välja!”
44
Ja surnu tuli välja jalust ja käsist mähkmetega mähitud ja nägu higirätikusse mässitud. Jeesus ütleb neile “Päästke ta lahti ja laske ta minna!”
45
Siis palju juute, kes olid tulnud Maarja juure ja olid näinud, mis Jeesus oli teinud, uskusid temasse.
46
Aga mõned neist läksid variseride juure ja ütlesid neile, mis Jeesus oli teinud.
47
Siis ülempreestrid ja variserid kogusid kokku Suurkohtu ja ütlesid: “Mida me peame tegema? Sest see Inimene teeb palju tunnustähti.
48
Kui me ta nõnda jätame, usuvad kõik temasse; siis tulevad roomlased ja võtavad ära meie paiga ja rahva!"
49
Aga üks nende seast, Kaifas, kes oli sel aastal ülempreester, ütles neile: “Te ei tea midagi
50
ega mõtle sellele, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest kui et kogu rahvas hukkub!”
51
Ent seda ta ei ütelnud iseenesest, vaid olles sel aastal ülempreester, kuulutas ta prohveti viisil, et Jeesus pidi surema rahva eest,
52
ja mitte ainult selle rahva eest, vaid et ta ka hajuvil elavad Jumala lapsed koguks ühtekokku.
53
Sellest päevast alates nad pidasid nüüd üheskoos nõu teda ära tappa.
54
Siis ei käinud Jeesus enam avalikult juutide seas, vaid läks sealt ära kõrvelähedasse kohta, Efraimi-nimelisse linna; ja ta viibis seal oma jüngritega.
55
Aga juutide paasapühad olid ligi, ja paljud läksid sealt maalt enne paasapühi Jeruusalema endid puhastama.
56
Siis nad otsisid Jeesust ja rääkisid üksteisega pühakojas seistes: “Mis te arvate, kas ta ei tule pühiks?”
57
Ülempreestrid ja variserid olid aga annud käsud, et kui keegi peaks teadma, kus ta on, see annaks seda teada, et nad ta kinni võtaksid.