Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Luuka peatükk 13

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Selsamal ajal olid saabunud mõned, kes jutustasid temale galilealastest, kellede vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega.
2
Ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles neile: “Kas arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muu Galilea rahvas, et nad seda said kannatada?
3
Ma ütlen teile, et mitte sugugi, vaid kui te ei paranda meelt, lähete kõik samuti hukka!
4
Või arvate, et need kaheksateistkümmend, kellede peale langes Siiloa torn ja tappis nad, olid suuremad süüalused kui kõik inimesed, kes elavad Jeruusalemas?
5
Ma ütlen teile, et mitte sugugi, vaid kui te ei paranda meelt, siis lähete kõik samuti hukka!”
6
Ja ta ütles selle tähendamissõna: “Ühel inimesel oli viigipuu; see oli istutatud tema viinamäkke. Ja ta tuli ning otsis sellelt vilja, aga ei leidnud.
7
Siis ta ütles viinamäe aednikule: Vaata, kolm aastat ma käin otsimas sellelt viigipuult vilja, aga ei leia. Raiu ta maha! Miks ta maad raiskab?
8
Aga see vastas ning ütles talle: Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle panen sõnnikut!
9
Ehk ta hakkab edaspidi vilja kandma; aga kui mitte, siis raiu ta maha!”
10
Ja ta oli õpetamas ühes kogudusekojas hingamispäeval.
11
Ja vaata, seal oli naine, kellel oli olnud haiguse vaim kaheksateistkümmend aastat; naine oli küürus ega saanud ennast sugugi sirgeks ajada.
12
Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juure ja ütles talle: “Naine, sa oled lahti oma haigusest!”
13
Ja ta pani oma käed tema peale; ja kohe ajas naine enese sirgeks ja andis Jumalale au.
14
Aga kogudusekoja ülem, kes pahandus sellest, et Jeesus tegi terveks hingamispäeval, hakkas rääkima ning ütles rahvale: “Kuus päeva on, mil tööd tehakse; tulge ometi neil päevil ja laske endid ravida, aga mitte hingamispäeval!”
15
Aga Issand vastas temale ning ütles: “Te silmakirjatsejad! Eks igaüks teie seast päästa oma härja või eesli sõime küljest hingamispäeval ja vii teda jooma?
16
Kas siis teda, kes on Aabrahami tütar, keda saatan, vaata, kaheksateistkümmend aastat on sidunud, ei pidanud päästetama sellest köidikust hingamispäeval?”
17
Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, ja kogu rahvas rõõmustus kõigist aulistest tegudest, mida tema tegi.
18
Siis ta ütles: “Mille sarnane on Jumala riik ja millega ma võrdlen seda?
19
See on sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma aeda; ja see kasvas ja sai puuks, ja taeva linnud tegid pesad tema okstele!”
20
Ja ta ütles veel: “Millega ma võrdleksin Jumala riiki?
21
See on haputaigna sarnane, mille üks naine võttis ja segas kolme vaka jahu hulka, kuni kõik läks hapnema!”
22
Ja ta rändas mööda linnu ja külasid õpetades ja edasi minnes teed Jeruusalema.
23
Siis küsis keegi temalt: “Issand, kas on pisut neid, kes saavad õndsaks?” Aga tema ütles neile:
24
“Võidelge, et te läheksite sisse kitsast uksest, sest paljud, ütlen ma teile, püüavad sisse minna, aga ei jaksa mitte!
25
Sellest ajast, kui peremees on üles tõusnud ja on pannud ukse lukku, hakkate te seisma õues ja koputama uksele, üteldes: Issand, ava meile! Ja tema vastab teile, üteldes: Mina ei tunne teid, kust te olete!
26
Siis te hakkate ütlema: Me oleme Sinu ees söönud ja joonud ja meie uulitsais sa õpetasid!
27
Ja tema ütleb teile: Ma ei tunne teid, kust te olete! Jääge minust eemale, kõik ülekohtutegijad!
28
Seal on ulumine ja hammaste kiristamine, kui te näete Aabrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki prohveteid Jumala Riigis, kuid endid olevat välja tõugatud.
29
Ja tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis.
30
Ja vaata, on viimseid, kes saavad esimesiks, ja esimesi, kes jäävad viimseiks!”
31
Samal tunnil tulid mõned variserid ja ütlesid temale: “Välju ja mine siit ära, sest Heroodes tahab sind tappa!”
32
Tema ütles neile: “Minge ja ütelge sellele rebasele: Vaata, Ma ajan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ja kolmandal päeval ma jõuan eesmärgile!
33
Siiski ma pean veel rändama täna ja homme ja tunahomme; sest see ei sobi, et prohvet saab hukka mujal kui Jeruusalemas!
34
Jeruusalem, Jeruusalem, kes tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juure on läkitatud! Kui mitu korda ma olen tahmud koguda sinu lapsi otsegu kana oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud!
35
Vaata, teie koda jäetakse teil maha! Ja tõesti, ma ütlen teile, et te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, mil te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!”