Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Markuse peatükk 16

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja kui hingamispäev oli möödunud, ostsid Maarja Magdaleena ja Maarja, Jakoobuse ema, ja Saloome lõhnaaineid, et minna Teda võidma.
2
Ja nädala esimesel päeval tulid nad väga vara päeva tõustes hauale
3
ja ütlesid isekeskis: “Kes veeretab meile ära kivi haua ukselt?”
4
Ja silmi tõstes nad nägid, et kivi oli ära veeretatud; aga see oli väga suur.
5
Ja nad läksid hauakoopasse ja nägid paremal poolel noore mehe istuvat, pikk valge rüü seljas. Ja nad kohkusid väga.
6
Aga tema ütles neile: “Ärge kohkuge! Te otsite Jeesust Naatsaretlast, Kes oli risti löödud; Ta on üles tõusnud, Teda ei ole siin. Ennäe aset, kuhu nad Ta panid!
7
Ent minge ütelge Tema jüngritele, ka Peetrusele, et ta läheb teie eele Galileasse; seal te saate Teda näha, nõnda nagu Ta teile ütles.”
8
Nad tulid välja, jooksid haua juurest ära, sest neid oli vallanud väristus ja hämmastus; ja nad ei ütelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid.
9
Aga kui Tema nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, ilmus Ta esiti Maarja Magdaleenale, kellest Tema oli välja ajanud seitse kurja vaimu.
10
Tema läks ja teatas neile, kes Jeesusega olid olnud, ja leinasid ning nutsid.
11
Ja kui need kuulsid, et ta elab ja Maarja Magdaleena olevat Teda näinud, ei uskunud nad.
12
Selle järele Ta ilmus teisel näol kahele nende seast, kui need olid teel maale minemas.
13
Ja ka need läksid ja kuulutasid seda teistele, kuid neidki nad ei uskunud.
14
Pärast Ta ilmus neile üheteistkümnele, kui nad lauas istusid, ja sõitles nende uskmatust ning kõva südant, sest nad ei olnud uskunud neid, kes olid näinud Teda üles tõusnud olevat.
15
Ja Ta ütles neile: “Minge kõike maailma ja kuulutage Evangeeliumi kõigele loodule.
16
Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks; aga kes ei usu, see mõistetakse hukka.
17
Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli,
18
võtavad üles madusid, ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju; haigete peale nad panevad käed, ja need saavad terveks.”
19
Ja Issand Jeesus, kui Ta oli nendega rääkinud, võeti üles taevasse ja Ta istus Isa paremale poolele.
20
Aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool. Ja Issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid.