Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

4. Moosese peatükk 29

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja seitsmendas kuus, esimesel päeval, olgu teil pühalik kokkutulek; ühtki argipäevatööd ärgu tehtagu; see olgu teile sarve puhumise päevaks.
2
Siis ohverdage põletusohvriks, Jehoovale meeldivaks lõhnaks, üks noor härjavärss, üks jäär, seitse aastast veatumat oinastalle
3
ja nende juure kuuluvaks roaohvriks õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära
4
ja üks kann iga talle kohta neist seitsmest tallest,
5
ja üks noor sikk patuohvriks, teie eest lepituse toimetamiseks.
6
See olgu lisaks noorkuu põletusohvrile ja selle juure kuuluvale roaohvrile, samuti alalisele põletusohvrile ja selle juure kuuluvale roaohvrile ning nende juure kuuluvaile kohustuslikele joomaohvritele kui healõhnaline tuleohver Jehoovale.
7
Ja sellesama seitsmenda kuu kümnendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek, siis alandage oma hinged, ühtki tööd ärge tehke.
8
Siis ohverdage põletusohvriks, Jehoovale meeldivaks lõhnaks, üks noor härjavärss, üks jäär, seitse aastast oinastalle; need olgu teil veatumad.
9
Ja nende juure kuulugu roaohvrina õliga segatud peen jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära
10
ja üks kann iga talle kohta neist seitsmest tallest.
11
Üks noor sikk olgu patuohvriks peale lepitus-patuohvri ja alalise põletusohvri ühes selle juure kuuluva roaohvri ja joomaohvritega.
12
Ja seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek; ühtki argipäevatööd ärge tehke, ja pidage seda püha Jehoova auks seitse päeva.
13
Siis ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks Jehoovale, kolmteistkümmend noort härjavärssi, kaks jäära, neliteistkümmend aastast oinastalle; need olgu veatumad.
14
Ja nende juure kuulugu roaohvrina õliga segatud peen jahu, pool külimittu iga härjavärsi kohta neist kolmeteistkümnest härjavärsist, kaks kannu iga jäära kohta neist kahest jäärast
15
ja üks kann iga talle kohta neist neljateistkümnest tallest.
16
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juure kuuluva roaohvri ja joomaohvri.
17
Ja teisel päeval: kaksteistkümmend noort härjavärssi, kaks jäära, neliteistkümmend aastast veatumat oinastalle
18
ja nende juure kuuluv roaohver ühes joomaohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
19
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juure kuuluva roaohvri ja joomaohvri.
20
Ja kolmandal päeval: üksteistkümmend härjavärssi, kaks jäära, neliteistkümmend aastast veatumat oinastalle
21
ja nende juure kuuluv roaohver ühes joomaohvritega vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
22
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juure kuuluva roaohvri ja joomaohvri.
23
Ja neljandal päeval: kümme härjavärssi, kaks jäära, neliteistkümmend aastast veatumat oinastalle
24
ja nende juure kuuluv roaohver ühes joomaohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
25
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juure kuuluva roaohvri ja joomaohvri.
26
Ja viiendal päeval: üheksa härjavärssi, kaks jäära, neliteistkümmend aastast veatumat oinastalle
27
ja nende juure kuuluv roaohver ühes joomaohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
28
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juure kuuluva roaohvri ja joomaohvri.
29
Ja kuuendal päeval: kaheksa härjavärssi, kaks jäära, neliteistkümmend aastast veatumat oinastalle
30
ja nende juure kuuluv roaohver ühes joomaohvritega, vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
31
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juure kuuluva roaohvri ja joomaohvri.
32
Ja seitsmendal päeval: seitse härjavärssi, kaks jäära, neliteistkümmend aastast veatumat oinastalle
33
ja nende juure kuuluv roaohver ühes joomaohvritega vastavalt härjavärsside, jäärade ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
34
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juure kuuluva roaohvri ja joomaohvri.
35
Kaheksandal päeval olgu teil lõpetuspüha; ühtki argipäevatööd ärgu tehtagu.
36
Siis ohverdage põletusohvriks, healõhnaliseks tuleohvriks Jehoovale, üks härjavärss, üks jäär, seitse aastast veatumat oinastalle
37
ja nende juure kuuluv roaohver ühes joomaohvritega, vastavalt härjavärsi, jäära ja tallede arvule eeskirja kohaselt.
38
Ja üks noor sikk olgu patuohvriks, peale alalise põletusohvri, selle juure kuuluva roaohvri ja joomaohvri.
39
Need ohverdage Jehoovale oma seatud pühil peale oma tõotus- ja vabatahtlike ohvrite põletusohvreiks, roa-, jooma- ja tänuohvreiks.