Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

4. Moosese peatükk 28

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
2
"Käsi Iisraeli lapsi ja ütle neile: pidage meeles, et te peate tooma selleks seatud ajal mu ohvrianni, mu leiva, mulle healõhnaliseks tuleohvriks.
3
Ja ütle neile: see tuleohver, mille te peate tooma Jehoovale, on niisugune: iga päev kaks aastast veatumat oinastalle alaliseks põletusohvriks;
4
üks tall ohverda hommikul ja teine tall ohverda õhtul;
5
ja roaohvriks olgu kaks toopi peent jahu, segatud kolme kortli tambitud õliga.
6
See on alaline põletusohver, mida Siinai mäe juures ohverdati healõhnaliseks tuleohvriks Jehoovale.
7
Ja selle juure olgu joomaohvriks kolm kortlit ühe talle kohta; joomaohver vägijoogist valatagu Jehoovale pühamus.
8
Ja teine tall ohverda õhtul, samuti nagu hommikune ühes roaohvri ja selle joomaohvriga; ohverda see healõhnaliseks tuleohvriks Jehoovale.
9
Aga hingamispäeval olgu kaks aastast veatumat oinastalle ja roaohvriks kaks kannu õliga segatud peent jahu ühes selle juure kuuluva joomaohvriga.
10
See on hingamispäeva põletusohver igal hingamispäeval, peale alalise põletusohvri ja selle juure kuuluva joomaohvri.
11
Ja iga kuu esimesel päeval tooge Jehoovale põletusohvriks kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast veatumat oinastalle,
12
ja pool külimittu õliga segatud peent jahu roaohvriks ühe härjavärsi kohta ja kaks kannu õliga segatud peent jahu roaohvriks jäära kohta,
13
ja üks kann õliga segatud peent jahu roaohvriks ühe talle kohta; see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Jehoovale.
14
Ja nende juure kuuluvaks joomaohvriks olgu poolteist toopi viina härjavärsi, toop jäära ja kolm kortlit talle kohta; see on noorkuu põletusohver igas aasta kuus.
15
Ja peale alalise põletusohvri ning selle juure kuuluva joomaohvri tuleb ohverdada Jehoovale patuohvriks üks noor sikk.
16
Ja esimese kuu neljateistkümnendal päeval on paasapüha Jehoova auks.
17
Ja sama kuu viieteistkümnendal päeval on püha; seitse päeva söödagu hapnemata leiba.
18
Esimesel päeval on pühalik kokkutulek; ühtki argipäevatööd ärgu tehtagu.
19
Ja tooge tuleohvriks, põletusohvriks Jehoovale kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast oinastalle; need olgu teil veatumad.
20
Ja nende juure kuuluvaks roaohvriks ohverdage õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi ja kaks kannu jäära kohta.
21
Aga iga talle kohta neist seitsmest tallest ohverda üks kann.
22
Ja teie eest lepituse toimetamiseks olgu patuohvriks üks sikk.
23
Need ohverdage peale hommikuse põletusohvri, mis on alaliseks põletusohvriks.
24
Sel viisil ohverdage seitse päeva iga päev leiba, healõhnalist tuleohvrit Jehoovale; ohverdage seda ühes selle juure kuuluva joomaohvriga lisaks alalisele põletusohvrile.
25
Ja seitsmendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek; ühtki argipäevatööd ärgu tehtagu.
26
Ja uudsevilja päeval, kui te toote uudse roaohvri Jehoovale oma nädalatepühal, olgu teil pühalik kokkutulek; ühtki argipäevatööd ärgu tehtagu.
27
Siis tooge healõhnaliseks põletusohvriks Jehoovale kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast oinastalle
28
ning nende juure kuuluvaks roaohvriks õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära
29
ja kann iga talle kohta neist seitsmest tallest;
30
ja üks noor sikk teie eest lepituse toimetamiseks.
31
Ohverdage need lisaks alalisele põletusohvrile ja selle juure kuuluvale roaohvrile - need olgu teil veatumad - ja nende juure kuulugu joomaohvrid.