Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

4. Moosese peatükk 12

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna.
2
Ja nad ütlesid: "Kas Jehoova räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi?" Ja Jehoova kuulis seda.
3
Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal.
4
Siis Jehoova ütles äkitselt Moosesele, Aaronile ja Mirjamile: "Minge teie kolmekesi välja kogudusetelgi juure!" Ja need kolmekesi läksid.
5
Siis Jehoova astus alla pilvesambas, seisis telgi uksel ning kutsus Aaronit ja Mirjamit, ja mõlemad läksid.
6
Ja Jehoova ütles: "Kuulge ometi mu sõnu! Kui teie hulgas on prohvet, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos!
7
Nõnda aga ei ole mu sulase Moosesega: tema on ustav kogu mu kojas!
8
Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi! Ja tema võib vaadata Jehoova kuju! Mispärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele?"
9
Ja Jehoova viha süttis põlema nende vastu ning Ta läks ära.
10
Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, ennäe, siis oli Mirjam pidalitõvest lumivalge! Aaron pöördus Mirjami poole, ja vaata, too oli pidalitõbine!
11
Siis Aaron ütles Moosesele: "Oh mu isand! Ära pane meie peale seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime!
12
Ära lase teda jääda surnultsündinu sarnaseks, kellel juba emaihust väljumisel on pool ihu kõdunenud!"
13
Siis Mooses kisendas Jehoova poole, üteldes: "Oh Jumal! Tee ta ometi terveks!"
14
Ja Jehoova vastas Moosesele: "Kui ta isa oleks sülitanud temale näkku, kas ta ei oleks siis pidanud häbenema seitse päeva? Olgu ta seitsmeks päevaks suletud väljapoole leeri ja seejärel ta võetagu tagasi!"
15
Siis suleti Mirjam seitsmeks päevaks väljapoole leeri ja rahvas ei läinud teele enne kui Mirjam oli tagasi võetud.
16
Pärast seda rahvas läks teele Haserotist ja nad lõid leeri üles Paarani kõrbe.