Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Sakarja peatükk 2

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja ma tõstsin oma silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, seal oli neli sarve!
2
Ja ma küsisin inglilt, kes minuga rääkis: "Mis need on?" Ja tema ütles mulle: "Need on sarved, mis puistasid laiali Juuda, Iisraeli ja Jeruusalema!"
3
Siis näitas Jehoova mulle nelja seppa.
4
Ja mina küsisin: "Mida need on tulnud tegema?" Ja tema vastas ning ütles: "Need sarved on need, mis on pillutanud Juudat, nõnda et ükski ei saa tõsta oma pead; ja need on tulnud teritama kirveid, et paisata maha paganate sarvi, kes on tõstnud sarve Juudamaa vastu, et seda pillutada!"
5
Siis ma tõstsin oma silmad üles ja vaatasin, ja ennäe, seal oli mees, kel oli mõõdunöör käes!
6
Ja ma küsisin: "Kuhu sa lähed?" Ja tema vastas mulle: "Jeruusalema mõõtma, et näha, kui lai ja kui pikk ta peaks olema!"
7
Ja vaata, ingel, kes minuga rääkis, läks välja, ja üks teine ingel tuli temale vastu
8
ning ütles talle: "Jookse, räägi selle noore mehega seal ja ütle: Jeruusalem jääb lahtiseks linnaks paljude inimeste ja lojuste pärast tema sees.
9
Aga mina olen temale tuliseks müüriks ümberringi, ütleb Jehoova, ja auhiilguseks keset teda!
10
Üles, üles! Põgenege põhjamaalt, ütleb Jehoova, kuigi ma olen teid pillutanud nelja taeva tuule poole, ütleb Jehoova!
11
Üles, Siionisse päästke endid, kes elate Paabeli tütre juures!
12
Sest nõnda ütleb vägede Jehoova pärast seda, kui Ta au mind läkitas paganate juure, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab Tema silmatera:
13
tõesti, vaata, ma viibutan oma kätt nende kohal ja nad saavad saagiks oma orjadele! Siis te mõistate, et vägede Jehoova on mind läkitanud!
14
Hõiska ja rõõmutse, Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb Jehoova!
15
Sel päeval hoiab Jehoova poole palju paganaid ja nad saavad Tema rahvaks! Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et vägede Jehoova on mind läkitanud sinu juure!
16
Ja Jehoova võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalema!
17
Vaiki Jehoova ees, kõik liha, sest Tema tõuseb oma pühast asupaigast!