Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Sakarja peatükk 11

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ava oma uksed, Liibanon, et tuli saaks põletada su seedrid!
2
Ulu, küpress, sest seeder on langenud, võimsad on laastatud! Uluge, Baasani tammed, sest keelustatud mets on langetatud!
3
Kuule! Karjaste hädakisa, sest nende kuulsus on hävitatud! Kuule! Noorte lõukoerte möirgamine, sest Jordani padrik on laastatud!
4
Nõnda ütleb Jehoova, mu Jumal: Karjata tapalambaid,
5
keda nende ostjad tapavad, tundmata endid süüdlastena, ja kelle müüjad ütlevad: Kiidetud olgu Jehoova, et ma olen saanud rikkaks! - ja kellele nende karjased ei anna armu!
6
Sest mina ei anna enam armu maa elanikele, ütleb Jehoova! Vaata, ma lasen iga inimese sattuda tema karjase ja kuninga kätte ja need hävitavad maa, aga mina ei päästa kedagi nende käest!
7
Nõnda ma siis karjatasin tapalambaid lambakaupmeestele ja võtsin enesele kaks keppi: üht ma nimetasin Lahkuseks ja teist ma nimetasin Ühenduseks; ja ma karjatasin lambaid.
8
Aga ma kõrvaldasin ühe kuu jooksul kolm karjast: siis tüdis mu hing neist ja minagi olin neile vastumeelt.
9
Ja ma ütlesin: Mina ei taha teid karjatada! Kes sureb, see surgu, kes hukkub, see hukkugu, ja järelejääjad söögu üksteise liha!
10
Ja ma võtsin oma kepi Lahkuse ning murdsin selle katki, tühistades oma lepingu, mille ma olin teinud kõigi rahvastega.
11
See tühistus selsamal päeval ja lambakaupmehed, kes panid mind tähele, mõistsid, et see oli Jehoova sõna!
12
Siis ma ütlesin neile: "Kui see teie silmis hea on, siis andke mu palk; aga kui mitte, siis laske olla!" - ja nad vaagisid mu palga: kolmkümmend hõbeseeklit.
13
Ja Jehoova ütles mulle: Viska see potissepale! See suurepärane hind, millega nad mind olid hinnanud! Ja ma võtsin need kolmkümmend hõbeseeklit ja viskasin potissepale Jehoova kojas.
14
Siis ma murdsin katki oma teise kepi, Ühenduse, et tühistada vendlust Juuda ja Iisraeli vahel.
15
Siis ütles Jehoova mulle: Võta enesele veel kord meeletu karjase varustus!
16
Sest vaata, ma lasen tõusta maale ühe karjase: ta ei tunne puudust hukkunust, ta ei otsi kadunut, ta ei ravi haavatut, ta ei hoolitse terve eest, aga ta sööb lihavate liha ja rebib ära nende sõrad!
17
Häda meeletule karjasele, kes jätab lambad maha! Mõõk temale käsivarde ja paremasse silma! Ta käsivars kuivagu hoopis ja ta parem silm kustugu koguni!