Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Miika peatükk 4

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Aga viimseil päevil sünnib, et Jehoova koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning rahvad voolavad ta juure!
2
Ja paljud paganad lähevad ning ütlevad: "Tulge, mingem üles Jehoova mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia Tema radu: sest Siionist väljub käsuõpetus ja Jeruusalemast Jehoova sõna!"
3
Ja Tema mõistab kohut paljude rahvaste vahel ning juhatab vägevaid paganaid, kaugete maadeni: siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima!
4
Siis istuvad nad igaüks oma viinapuu all ja oma viigipuu all, ja ükski ei peleta neid, sest vägede Jehoova suu on kõnelnud!
5
Kuigi kõik rahvad käivad igaüks oma jumala nimel, käime meie Jehoova, oma Jumala nimel ikka ja igavesti!
6
Sel päeval, ütleb Jehoova: ma kogun lonkaja ja korjan hajutatu, ja need, kellele ma olen kurja teinud!
7
Ja ma teen lonkajast allesjääja ning väsinust vägeva rahva! Ja Jehoova valitseb kui kuningas nende üle Siioni mäel sellest ajast ja igavesti!
8
Ja sina, Karjatorn, Siioni tütre küngas! Sinu juure tuleb ja saabub endine valitsus, Jeruusalema tütre kuningriik!
9
Mispärast sa nüüd karjud nii valjusti? Kas sul pole kuningat? Või on kadunud su nõuandja, et sind valdab valu otsegu sünnitajat?
10
Väänle ja väita, Siioni tütar, sünnitaja sarnaselt, sest nüüd pead sa lahkuma linnast, elama väljal ja minema Paabelini: seal päästetakse sind, sealt lunastab Jehoova sind su vaenlaste käest!
11
Nüüd on kogunenud su vastu palju paganaid, kes ütlevad: "Saagu ta rüvetatud! Vaadaku me silmad Siionit mõnuga!"
12
Ent nad ei tunne Jehoova mõtteid ega mõista Tema nõu, sest Ta kogub neid otsegu vihke rehealusesse!
13
Tõuse ja peksa reht, Siioni tütar, sest ma teen sulle raudsarve ja vasksõrad ja sa pihustad paljusid rahvaid! Ja ma tõotan vandega nende tulu Jehoovale ja nende rikkuse kogu maa Issandale!
14
Nüüd lõika enesele haavu, lõikaja tütar! Meie vastu on tehtud piiramisvall, Iisraeli kohtumõistjat lüüakse kepiga põsele!