Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Aamos peatükk 5

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Kuulge seda kõnet, nutulaulu, mida ma alustan teie pärast, Iisraeli sugu!
2
On langenud, ei tõuse enam Iisraeli neitsi; lamab märkamatult omal maal, ükski ei aita teda üles!
3
Sest nõnda ütleb Issand Jehoova: linna, kust välja läks tuhat, jääb järele sada, ja kust välja läks sada, jääb järele kümme Iisraeli soole!
4
Sest Jehoova ütleb Iisraeli soole nõnda: otsige mind, et te jääksite elama!
5
Ärge otsige Peetelit, ärge minge Gilgalisse, ärge läbige Beer-Sebat; sest Gilgal läheb hoopiski vangi ja Peetelist saab õudne paik!
6
Otsige Jehoovat, et te jääksite elama, et ta tulena ei tungiks Joosepi kotta ega põletaks seda, ilma et Peetelil oleks kustutajat,
7
teie, kes muudate õiguse koirohuks ja paiskate maha õigluse!
8
Tema, kes on teinud Sõela- ja Vardatähed, kes muudab pimeduse hommikuks ja pimendab päeva ööks, kes kutsub mereveed ja valab need maa peale - Jehoova on Tema nimi -
9
Tema on, kes laseb tulla hukatuse tugevale ja toob hävingu kindlale linnale!
10
Nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt!
11
Seepärast, et te tõstate viletsale renti ja võtate temalt viljamaksu, siis, kuigi te ehitate tahutud kividest kodasid, teie neis ei ela, istutate toredaid viinamägesid, teie neist viina ei joo!
12
Sest ma tean, et teie üleastumisi on palju ja teie patud on suured: te kiusate taga õiget, võtate vaikimisraha ja tõukate vaesed väravas kõrvale!
13
Sellepärast mõistlik vaikib sel ajal, sest see on kuri aeg!
14
Otsige head, aga mitte kurja, et te jääksite elama! Siis on teiega Jehoova, vägede Jumal, nõnda nagu te ütlete!
15
Vihake kurja ja armastage head, pange väravas kehtima õigus: vahest Jehoova, vägede Jumal, annab armu Joosepi jäägile!
16
Seepärast ütleb Jehoova, vägede Jumal, Issand, nõnda: kõigil turgudel on kaebus ja kõigil uulitsail üteldakse: "Häda, häda!" Põllumehi kutsutakse leinama ja nutulaulu oskajaid kaebusele!
17
Ja kõigil viinamägedel on kaebus, sest mina lähen su keskelt läbi, ütleb Jehoova!
18
Häda neile, kes igatsevad Jehoova päeva! Milleks teile Jehoova päev? See on pimedus, aga mitte valgus!
19
See on, nagu keegi põgeneb lõukoera eest, aga temale tuleb vastu karu; või nagu keegi tuleb kotta, nõjatub käega seinale, aga teda salvab madu!
20
Eks ole Jehoova päev pimedus, aga mitte valgus? See on sünge ja sel pole sära!
21
Ma vihkan, ma põlgan teie pühi ja mulle ei meeldi lõhn teie pühalikel koosolekuil!
22
Sest kuigi te toote mulle oma põletus- ja roaohvreid, ei ole mul hea meel ja ma ei vaatagi teie tänuohvri nuumveise peale!
23
Saada ära mu eest oma laulude kära ja ma ei taha kuulda su naablite mängu!
24
Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi!
25
Kas tõite mulle kõrves tapa- ja roaohvreid nelikümmend aastat, Iisraeli sugu?
26
Sellepärast te peate kandma oma kuningat Sikkutit ja oma tähejumalat Kiijunit, kujusid, mis te enestele olete teinud!
27
Ja ma viin teid vangi teispoole Damaskust, ütleb Jehoova, kelle nimi on Vägede Jumal!