Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

3. Moosese peatükk 6

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
2
"Anna käsk Aaronile ja tema poegadele ning ütle: see on põletusohvri seadus: põletusohver olgu altarileel kogu öö hommikuni ja altaril hoitagu tuli põlemas.
3
Preester pangu selga oma linane rüü ja jalga linased püksid ihu katteks ning tõstku ära tuhk, milleks tuli põletusohvri on altaril põletanud, ja kallaku see altari kõrvale.
4
Siis ta võtku oma riided seljast ja pangu selga teised riided ning viigu tuhk väljapoole leeri ühte puhtasse paika.
5
Aga tuli hoitagu altaril põlemas, see ei tohi kustuda! Preester peab igal hommikul süütama altaril puud ja seadma nende peale põletusohvri ning põletama selle peal tänuohvri rasva.
6
Altaril peab põlema alaline tuli, see ei tohi kustuda!
7
Ja see on roaohvri seadus: Aaroni pojad toogu see Jehoova ette altari esikülje poole.
8
Ja preester võtku sellest kamalutäis, roaohvri peenest jahust ja õlist, ja kõik viiruk, mis on roaohvri peal, ja süüdaku see altaril põlema healõhnaliseks meenutusohvriks Jehoovale.
9
Ja mis sellest üle jääb, söögu Aaron ja ta pojad; seda söödagu pühas paigas, nad söögu seda kogudusetelgi õues.
10
Seda ei tohi küpsetada hapnenult! Ma olen selle annud neile osaks oma tuleohvritest, see on väga püha, nagu patu- ja süüohver.
11
Kõik mehed Aaroni laste hulgast söögu seda; see olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks Jehoova tuleohvrite kohta: kõik, mis puutub nende külge, saab pühaks!"
12
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
13
"See olgu Aaroni ja tema poegade ohvriand, mille nad peavad tooma Jehoovale oma võidmisepäeval: kaks toopi peent jahu alaliseks roaohvriks - sellest pool hommikul ja pool õhtul.
14
Seda valmistatagu pannil õliga, see olgu hästi sõtkutud, kui sa selle tood; ohverda see raasukesteks poetatud roaohvri palukestena meeldivaks lõhnaks Jehoovale.
15
Preester, kes tema poegadest on võitud ta järglaseks, valmistagu seda; see on igavene seadus; see põletatagu täisohvrina Jehoovale.
16
Iga preestri roaohver olgu täisohver, seda ei tohi süüa!"
17
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
18
"Räägi Aaroniga ja tema poegadega ning ütle: see on patuohvri seadus: paigas, kus tapetakse põletusohvrit, tuleb tappa ka patuohver Jehoova ees; see on väga püha.
19
Preester, kes ohverdab patuohvrit, võib seda süüa; seda söödagu pühas paigas kogudusetelgi õues.
20
Kõik, mis puutub selle liha külge, saab pühaks; ja kui selle verd on piserdunud riidele, siis pese pühas paigas ära see, mis sinna on piserdunud.
21
Saviastja, milles seda keedeti, purustatagu; aga kui keedeti vaskastjas, siis seda küüritagu ja uhatagu veega.
22
Kõik mehed preestrite soost võivad seda süüa: see on väga püha.
23
Aga ühtki patuohvrit, mille veri on viidud kogudusetelki, et pühamus lepitust toimetada, ei tohi süüa, vaid see põletatagu tulega!