Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

3. Moosese peatükk 22

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
2
"Ütle Aaronile ja ta poegadele, et nad tunneksid aukartust Iisraeli laste pühade andide vastu, mida nad mulle pühitsevad, et nad ei teotaks mu püha nime. Mina olen Jehoova!
3
Ütle neile teie tulevaste põlvede jaoks: igaüks kõigist teie järglasist, kes ligineb pühadele andidele, mida Iisraeli lapsed Jehoovale pühitsevad, olles ise roojane, tuleb hävitada mu palge eest. Mina olen Jehoova!
4
Ükski Aaroni järeltulijaist, kes on pidalitõbine või kellel on voolus, ei tohi süüa pühi ande enne kui ta on puhtaks saanud; ja kes puudutab mõnd surnu läbi roojastunut või seda, kellel on olnud seemnevoolus,
5
või kui keegi puudutab mõnd roomajat, kellest ta roojastub, või inimest, kellest ta roojastub selle mõnesuguse roojasuse pärast,
6
siis see, kes seesugust puudutab, on õhtuni roojane ega tohi süüa pühi ande enne kui ta oma ihu on veega loputanud.
7
Kui päike on loojunud, siis ta on puhas, ja pärast seda ta võib süüa pühi ande, sest need on tema leib.
8
Ta ei tohi süüa raibet ja mahamurtut, et ta sellest ei roojastuks. Mina olen Jehoova!
9
Nad peavad tähele panema minu seadusi, et nad ei võtaks enestele pattu ega sureks, sellepärast et nad neid teotavad. Mina olen Jehoova, kes neid pühitseb!
10
Ükski võõras ei tohi süüa püha andi; ka preestri majaline ja päeviline ei tohi süüa püha andi!
11
Aga kui preester ostab oma raha eest mõne hinge, siis see võib seda süüa; ja kes tema peres on sündinud, need võivad ta leiba süüa.
12
Kui preestri tütar on saanud võõrale mehele, siis ta ei tohi süüa pühi tõsteohvreid!
13
Aga kui preestri tütar on lesk või hüljatu ja tal ei ole last ning ta tuleb tagasi oma isakotta, siis ta võib süüa oma isa leiba, nagu oma nooruses; aga ükski võõras ei tohi seda süüa!
14
Kui keegi sööb püha andi kogemata, siis ta asendagu see püha and preestrile ja lisagu sellele veel viies osa sellest.
15
Preestrid ei tohi teotada Iisraeli laste pühi ande, mida need Jehoovale ohverdavad,
16
pannes neid kandma patusüüd, kui nad söövad pühi ande, mis kuuluvad preestritele, sest mina olen Jehoova, kes neid pühitseb!"
17
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
18
"Räägi Aaroni ja ta poegade ja kõigi Iisraeli lastega ning ütle neile: kui keegi Iisraeli soost või Iisraelis olevaist võõraist toob oma ohvrianni, mõne tõotuse- või mõne vabatahtliku ohvri, mida nad tahavad tuua Jehoovale põletusohvriks,
19
siis olete meelepärased, kui selleks on veatu isaloom veistest, lammastest või kitsedest;
20
ühtki, kellel on viga küljes, te ei tohi ohverdada, sest see ei tee teid meelepäraseks!
21
Kui keegi ohverdab Jehoovale tänuohvri erilise tõotuse pärast või vabatahtlikult veistest või pudulojustest, siis olgu selleks veatu loom, et see oleks meelepärane; tal ei tohi olla küljes ühtki viga:
22
pimedat või murtud liikmega või vermetega või tatitõbist või kärnast ehk korbalist te ei tohi tuua Jehoovale ega panna altarile tuleohvriks Jehoovale.
23
Härja või lamba liigse või kasina liikmega võid küll ohverdada vabatahtlikuks ohvriks, kuid tõotusohvrina see ei ole meelepärane.
24
Pigistamise, tagumise, rebimise või lõikamise teel kohitsetud looma ärge ohverdage Jehoovale; omal maal te ei tohi seda teha!
25
Ka võõra käest te ei tohi oma Jumala leivana ohverdada mitte midagi niisugust, sest need on rikutud, neil on viga küljes, need ei tee teid meelepäraseks!"
26
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
27
"Kui sünnib härgvasikas või lamba- või kitsetall, siis olgu ta oma ema all seitse päeva; aga kaheksandast päevast alates on ta Jehoovale meelepäraseks tuleohvrianniks.
28
Veist ja lammast ärge tapke samal päeval ühes ta vasika või tallega!
29
Kui te ohverdate Jehoovale kiituseohvrit, siis ohverdage nõnda, et saaksite meelepäraseks.
30
Seda söödagu selsamal päeval, sellest te ei tohi midagi üle jätta hommikuks. Mina olen Jehoova!
31
Pidage siis minu käske ja tehke nende järele! Mina olen Jehoova!
32
Ja ärge teotage minu püha nime, ma tahan olla pühitsetud Iisraeli laste seas! Mina olen Jehoova, kes teid pühitseb,
33
kes teid tõi ära Egiptusemaalt, et olla teile Jumalaks! Mina olen Jehoova!"