Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Hoosea peatükk 5

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Kuulge seda, preestrid, ja pange tähele, Iisraeli sugu! Kuulatage, kuninglik koda! Sest teie hooleks on kohus! Jah, te olete püüdepaelaks Mispale ja võrguks, mis on laotatud Taabori peale!
2
Te süvendate Sittimi kõlvatust, aga mina karistan teid kõiki!
3
Mina tunnen Efraimi ja Iisrael ei ole mu eest varjul; sest nüüd, Efraim, oled sa teinud hooratööd, Iisrael on ennast roojastanud!
4
Nende teod ei luba neid pöörduda oma Jumala poole, sest nende sees on hooruse vaim ja nad ei tunne Jehoovat!
5
Iisraeli kõrkus tunnistab temale otse näkku, Iisrael ja Efraim komistavad oma süü läbi, Juudagi komistab ühes nendega!
6
Oma lammaste ja härgadega nad lähevad küll otsima Jehoovat, aga nad ei leia Teda: Ta on tõmbunud neist eemale!
7
Nad on olnud Jehoova vastu truuduseta, sest nad on sünnitanud võõraid lapsi. Nüüd neelab "noorkuu" neid ühes nende põldudega!
8
Puhuge sarve Gibeas, pasunat Raamas! Tõstke sõjakisa Beet-Aavenis! Juba ollakse sul kannul, Benjamin!
9
Efraim muutub karistuspäeval koledaks! Iisraeli suguharude keskel ma kuulutan tõde!
10
Juuda vürstid on saanud rajanihutajate sarnaseks! Mina valan nende peale oma viha nagu vett!
11
Efraim teeb liiga, rikub õigust, sest ta tahab käia oma vaenlase järel!
12
Aga mina olen Efraimile roiskumiseks ja Juuda soole mädanikuks!
13
Kui Efraim nägi oma haigust ja Juuda oma paiset, siis läks Efraim Assurisse ja läkitas suurkuninga juure; aga tema ei suutnud teha teid terveks ega paisetest ravida!
14
Sest mina olen Efraimile nagu lõvi ja Juuda soole nagu noor lõukoer: mina, ma murran maha ja lähen, kannan ära, ja päästjat ei ole!
15
Ma lähen, pöördun tagasi oma asupaika, kuni nad kahetsevad ja otsivad minu palet; oma kitsikuses nad otsivad mind!