Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Hoosea peatükk 12

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Efraim on mind ümbritsenud valega ja Iisraeli sugu pettusega; aga Juuda tunneb veel Jumalat ja on truu Kõigepühamale!
2
Efraimil on tegemist tuulega ja ta ajab kogu päeva idatuult taga; vale ja vägivald kasvab, Assuriga tehakse leping ja Egiptusesse viiakse õli!
3
Aga Jehooval on riid Iisraeliga ja ta tahab nuhelda Jaakobit tema eluviiside pärast, tasuda temale ta tegusid mööda!
4
Emaihus ta haaras oma vennal kannast ja meheeas ta võitles Jumalaga!
5
Ta võitles ingliga ja võitis, ta nuttis ja anus teda; Peetelis ta leidis tema ja seal ta rääkis temaga -
6
Jehoova, vägede Jumal, Jehoova on tema nimi:
7
"Aga sina pöördu tagasi oma telki, hoia osadust ja õigust ja oota alati oma Jumalat!"
8
Kaupmees, kelle käes on väärad vaekausid, armastab tüssata!
9
Ja Efraim ütleb: "Ma olen ometi saanud rikkaks, olen saavutanud enesele jõukuse, kõiges mu töövaevas ei leita mulle süütegu, mis oleks patt!"
10
Aga mina olen Jehoova, su Jumal, Egiptusemaalt alates; ma lasen sind jälle elada telkides nagu meie kohtumispäevil!
11
Mina olen rääkinud prohvetitele, olen annud palju nägemusi ja ilmutusi prohvetite läbi!
12
Kui Gileadis on nurjatust, siis nad hävivad tõesti; kui nad Gilgalis ohverdavad härgi, siis saab ka nende altareist kivihunnikuid põlluvagudel!
13
Jaakob põgenes Süüria väljadele, Iisrael orjas naise pärast, naise pärast ta hoidis karja!
14
Aga prohveti läbi tõi Jehoova Egiptusest Iisraeli ja prohvet hoidis teda!
15
Efraim on kibedasti solvanud; sellepärast jätab tema Issand ta veresüü tema enese peale ja tasub temale ta teotuse eest!