Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Taanieli peatükk 7

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Paabeli kuninga Belsassari esimesel aastal nägi Taaniel voodis olles und ja nägemusi peas. Siis ta kirjutas unenäo üles, tegi sisu kokkuvõtte.
2
Taaniel hakkas rääkima ja ütles: "Ma nägin oma nägemuses öösel, ja vaata, neli taeva tuult panid voogama suure mere!
3
Ja neli suurt metsalist tõusid merest, üksteisest erinevad.
4
Esimene oli nagu lõukoer, aga tal olid kotka tiivad; minu nähes katkuti talt tiivad ja ta tõsteti maast üles ning pandi jalgadele püsti nagu inimene, ja temale anti inimese süda.
5
Ja vaata, tema järel teine metsaline, karu sarnane; aga see pandi püsti ühe külje peale ja tal oli kolm küljeluud suus hammaste vahel; ja temale üteldi nõnda: "Tõuse, söö palju liha!"
6
Pärast seda ma nägin, ja vaata, üks teine, otsegu panter, ja tal oli seljas neli linnu tiiba; sel metsalisel oli neli pead ja temale anti valitsus.
7
Pärast seda ma nägin öisis nägemusis, ja vaata, seal oli neljas metsaline, kole ja kohutav ja väga tugev; tal olid suured raudhambad, ta sõi ja näris ning tallas ülejäägi jalgadega. Ja see oli erinev kõigist endisist metsalisist, ja tal oli kümme sarve.
8
Ma vaatlesin sarvi, ja vaata, veel üks pisuke sarv tõusis nende vahelt ja kolm endisist sarvist kisti selle eest välja; ja vaata, sellel sarvel olid silmad nagu inimese silmad, ja suu, mis suurustas!
9
Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja Elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja Ta juuksed nagu puhas vill! Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks põlev tuli!
10
Tulejõgi voolas ja väljus Temast! Tuhat korda tuhat teenisid Teda, kümme tuhat korda kümme tuhat seisid Tema ees! Kohus võttis istet ja raamatud avati!
11
Ma vaatasin siis nende suurte sõnade kõla pärast, mis sarv rääkis? Kui ma vaatasin, siis tapeti metsaline ja ta keha hävitati ning heideti tulle põlema!
12
Ka teistelt metsalistelt võeti valitsus ära ja määrati kindlaks nende eluea aeg ja kestus!
13
Ja ma nägin öisis nägemusis, ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane! Ja Ta saabus Elatanu juure ning viidi Tema ette.
14
Ja Temale anti valitsus ja au ning kuningriik, ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid Teda! Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja Tema kuningriik ei hukku!
15
Minu, Taanieli vaim oli seetõttu murelik ja nägemused mu peas kohutasid mind.
16
Ma liginesin ühele seal seisjaist ja palusin temalt seletust kõigi nende asjade kohta; ja ta vastas mulle ning tegi nende asjade tähenduse mulle teatavaks:
17
"Need suured metsalised, keda on neli, on neli kuningat, kes tõusevad maa peal!
18
Aga Kõigekõrgema pühad saavad kuningriigi ja kuningriik jääb neile igaveseks - igavesest ajast igavesti!
19
Siis ma tahtsin seletust neljanda metsalise kohta, kes oli teistsugune kui kõik muud, kes oli väga kohutav, kellel olid raudhambad ja vaskküüned, kes sõi, näris ja tallas ülejäägi jalgadega,
20
ja kümne sarve kohta ta peas ja selle teise kohta, mis tõusis, mille eest kolm maha langes, selle sarve kohta, millel olid silmad ja suurustav suu ja mis näis olevat suurem kui teised.
21
Kui ma vaatasin, siis seesama sarv sõdis pühadega ja võitis nad,
22
kuni Elatanu tuli ja kohus anti Kõigekõrgema pühade kätte ja jõudis aeg, millal pühad said kuningriigi endile!
23
Ta ütles nõnda: "Neljas metsaline on neljas kuningriik maa peal, kõigist kuningriikidest erinev, see sööb kogu maa ja tallab ning purustab selle!
24
Ja need kümme sarve: sellest kuningriigist tõuseb kümme kuningat, ja veel üks tõuseb pärast neid; aga see on teistsugune kui eelmised ja ta alandab kolm kuningat.
25
Ja ta kõneleb sõnu Kõigekõrgema vastu ning piinab Kõigekõrgema pühi! Ja ta püüab muuta aegu ja seadust, ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks!
26
Siis kohus võtab istet ja temalt võetakse ära valitsus ja ta hävitatakse ning hukatakse lõplikult!
27
Ja kuningriik ning valitsus, ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse Kõigekõrgema pühale rahvale! Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad Teda teenima ning Temale alistuma!"
28
Siin lõpeb jutustus. Mind, Taanieli, kohutasid mu mõtted väga ja mu näojume kahvatas, aga selle asja ma pidasin meeles.