Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Hesekieli peatükk 47

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Siis ta viis mind tagasi templi ukse juure. Ja vaata, vesi voolas templi läve alt välja ida poole, sest templi esikülg oli ida pool; ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt, lõunapoolt altarit!
2
Siis ta viis mind välja põhjavärava kaudu ja laskis mind minna väljastpoolt ringi välimise väravani, mis oli ida pool; ja vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast!
3
Kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunöör käes ja ta mõõtis tuhat küünart ning laskis mind veest läbi minna: vett oli luupeksedeni!
4
Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind veest läbi minna: vett oli põlvini! Ja ta mõõtis taas tuhat ning laskis mind läbi minna: vett oli niueteni!
5
Ja ta mõõtis taas tuhat: siis oli jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge; vesi oli paras ujumiseks, jõgi, millest ei saadud läbi minna!
6
Siis ta küsis minult: Inimesepoeg, kas oled seda näinud? Ja ta saatis mind ning tõi mind tagasi mööda jõe kallast.
7
Aga kui ma tulin tagasi, vaata, siis oli jõe kaldal väga palju puid, nii siin- kui sealpool!
8
Ja ta ütles mulle: "Needsinased veed voolavad idapoolseile aladele, jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre; nende merre jõudes paraneb seal vesi!
9
Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu see jõgi iganes tuleb, virguvad ellu ja seal on väga palju kalu; sest kui needsinased veed jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb!
10
Ja kalamehed seisavad selle ääres: Een-Gedist kuni Een-Eglajimini on see võrkude kuivatuspaigaks; seal on igasugu kalu, nagu suure mere kalu, väga palju!
11
Selle soised kohad ja mülkad aga ei parane: need jäävad soolaseiks!
12
Ja jõe ääres, selle kaldal siin- ja sealpool kasvab kõiksugu viljapuid; nende lehed ei närtsi ja nende vili ei lõpe: nad kannavad igas kuus uudsevilja, sest vesi nende jaoks voolab pühamust; nende vili on toiduks ja nende lehed on terviseks!"
13
Nõnda ütleb Issand Jehoova: Need on rajad, milles te peate jaotama maa pärisosadeks Iisraeli kaheteistkümnele suguharule: Joosepile kaks osa.
14
Te saate selle pärisosaks, niihästi üks kui teine, sest ma olen oma käe üles tõstnud vandudes, et ma annan selle teie vanemaile; ja nii saab see maa teile pärisosaks.
15
Ja see on maa raja põhjakaares: suurest merest Hetloni suunas Sedadi teelahkmeni,
16
Hamat, Beerota, Sibrajim, mis on Damaskuse raja ja Hamati raja vahel, Haasar-Eenon, mis on Haurani rajal;
17
see on raja merest Haasar-Eenonini; Damaskuse raja on põhja pool, veel põhja pool on Hamati raja; see on põhjakaar.
18
Ja idakaares: Haasar-Eenonist, mis on Haurani ja Damaskuse vahel, ja Gileadi ja Iisraeli maa vahelt piki Jordanit, on raja kuni Idamereni, Taamarini; see on idakaar.
19
Ja lõunakaares, lõuna suunas: Taamarist Meriba veeni, mis on Kaadesis, kuni jõeni suure mere ääres; see on lõunakaar.
20
Ja läänekaares on rajaks suur meri kuni vastu Hamati teelahet; see on läänekaar.
21
Jaotage see maa eneste vahel Iisraeli suguharude järele.
22
Jaotage see liisu läbi pärisosadeks enestele ja võõrastele, kes asuvad teie keskel ja kes on teie keskel lapsi sünnitanud; nad olgu teile nagu pärismaised Iisraeli laste seas: nad saagu ühes teiega liisu läbi pärisosa Iisraeli suguharude seas.
23
Selles suguharus, kelle juures võõras asub, peate temale andma ta pärisosa, ütleb Issand Jehoova!