Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Hesekieli peatükk 45

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja kui te liisu läbi jaotate maa pärisosadeks, siis andke Jehoovale and, püha osa maast, kakskümmend viis tuhat pikuti ja kümme tuhat laiuti; see olgu püha kogu oma ulatuses ümberringi.
2
Sellest olgu pühamule viissada korda viissada, ümberringi nelinurk, ja selle ümber viiskümmend küünart vaba maad.
3
Ja sellest mõõdetust mõõda pikuti kakskümmend viis tuhat ja laiuti kümme tuhat, ja seal olgu pühamu, väga püha.
4
See on püha osa maast, see kuulugu preestritele, kes pühamus teenistust toimetavad, kes tohivad ligineda Jehoovale, et teda teenida; see olgu kodade paigaks neile ja pühaks maaks pühamu tarvis.
5
Kakskümmend viis tuhat pikuti ja kümme tuhat laiuti saagu ühes elamislinnadega omandiks leviitidele, kes templis teenistust toimetavad.
6
Linnale antagu omandiks viis tuhat laiuti ja kakskümmend viis tuhat pikuti püha anni kõrvalt: see olgu kogu Iisraeli soo päralt.
7
Ja vürstile: kummaltki poolt püha andi ja linna omandit, piki püha andi ja piki linna omandit, lääne poolt lääne poole ja ida poolt ida poole, ja vastavalt ühe pärisosa pikkusele maa läänerajast idarajani.
8
See olgu tema omand Iisraelis; ja mu vürstid ei tohi enam rõhuda mu rahvast, vaid peavad jätma maa Iisraeli soole nende suguharude kaupa!
9
Nõnda ütleb Issand Jehoova: küllalt teile sellest, Iisraeli vürstid! Heitke ära vägivald ja surve, tehke õigust ja õiglust! Lõpetage oma võõrandamised mu rahvalt, ütleb Issand Jehoova!
10
Olgu teil õiged vaekausid ja õige eefa-mõõt ja õige bati-mõõt!
11
Eefa- ja bati-mõõt olgu teil ühesugused: bat on kümnes osa hoomerist ja eefa on kümnes osa hoomerist; hoomeri jäele olgu nende maht.
12
Ja seekel olgu kakskümmend geerat; miina olgu teil kakskümmend seeklit, kakskümmend viis seeklit, viisteistkümmend seeklit.
13
See on tõstelõiv, mida te peate andma: kuuendik eefat nisuhoomerist ja kuuendik eefat odrahoomerist;
14
õlimääraks on õlibati järele: kümnendik batti koorist - kümnest batist ehk hoomerist, sest hoomer on kümme batti;
15
ja karjast: üks lammas iga kahesaja pealt Iisraeli karjadest roa-, põletus- ja tänuohvriks, et teha lepitust nende eest, ütleb Issand Jehoova.
16
Kogu maa rahvas peab andma seda tõstelõivu Iisraeli vürstile!
17
Aga vürsti kohus on ohverdada põletusohvreid, roaohvreid ja joomaohvreid pühadel, noorkuupäevil ja hingamispäevil, kõigil Iisraeli soo seatud pühadel; tema valmistagu patuohver, roaohver, põletusohver ja tänuohver lepituse tegemiseks Iisraeli soo eest.
18
Nõnda ütleb Issand Jehoova: esimesel esimese kuu päeval võta veatu härjavärss ja puhasta pühamu!
19
Ja preester võtku patuohvri verd ja määrigu templi uksepiitade, altari äärise nelja nurga ja sisemise õue väravapostide peale.
20
Samuti tee kuu seitsmendal päeval eksinud ja kogenematu inimese puhul; nõnda tehke lepitust templi eest.
21
Esimese kuu neljateistkümnendal päeval olgu teil paasapüha; seitse päeva söödagu hapnemata leiba.
22
Sel päeval valmistagu vürst iseenese eest ja kogu maa rahva eest härjavärss patuohvriks.
23
Ja seitsmel pühade päeval valmistagu ta Jehoovale põletusohvriks seitse veatumat härjavärssi ja seitse veatumat jäära, iga päev neil seitsmel päeval; ja iga päev üks sikk patuohvriks.
24
Ja roaohvriks valmistagu ta eefa härjavärsi kohta ja eefa jäära kohta ja hiin õli eefa kohta.
25
Seitsmenda kuu viieteistkümnenda päeva pühal toimetagu ta nõndasamuti - neil seitsmel päeval - samasugune patuohver, põletusohver, roaohver ja niisama palju õli.