Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Hesekieli peatükk 43

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Siis ta viis mind värava juure, selle värava juure, mis oli ida poole.
2
Ja vaata: Iisraeli Jumala auhiilgus tuli ida poolt! Selle kohin oli nagu suurte vete kohin, ja maa helendas Tema auhiilgusest!
3
Nägemus, mida ma nägin, oli samasugune nagu nägemus, mida ma olin näinud, kui Ta tuli linna hävitama, ja samasugune nagu nägemus, mida ma olin näinud Kebari jõe ääres; ja ma heitsin silmili maha.
4
Ja Jehoova auhiilgus tuli templisse läbi idapoolse värava.
5
Ja Vaim tõstis mind üles ning viis mind sisemisse õue. Ja vaata, Jehoova auhiilgus täitis templi!
6
Ja ma kuulsin, et templist räägiti mulle; ja üks mees seisis mu kõrval.
7
Ja ta ütles mulle: "Inimesepoeg, see on minu aujärje paik ja jalataldade ase, kus ma Iisraeli laste keskel tahan elada igavesti. Iisraeli sugu ei tohi enam teotada mu püha nime, ei nemad ega nende kuningad, oma hoorusega, oma kuningate laipadega ja ohvriküngastega!
8
Kui nad panid oma läve minu läve juure ja oma uksepiidad minu uksepiitade kõrvale, nõnda et ainult sein oli minu ja nende vahel, siis nad teotasid minu püha nime oma jäledustega, mida nad tegid, ja ma hävitasin nad oma vihas!
9
Nüüd nad hoiavad minust eemale oma hooruse ja oma kuningate laibad, ja ma elan igavesti nende keskel!
10
Sina, inimesepoeg, jutusta Iisraeli soole sellest kojast, et nad häbeneksid oma süütegusid; ja nad mõõtku seda eeskuju.
11
Ja kui nad häbenevad kõike, mida nad on teinud, siis visanda tempel ja selle sisustus ning seleta neile selle välja- ja sissepääsud, kõik selle joonised ja kõik eeskirjad, kõik joonised ja kõik seadused, ja kirjuta üles nende nähes, et nad paneksid tähele kogu selle kuju ja kõiki selle eeskirju ning teeksid nende järele.
12
See on templi seadus: kogu selle maa-ala mäetipus ümberringi on väga püha! Vaata, see on templi seadus!"
13
Ja need olid altari mõõdud küünardes, küünra peal küünar ja kämbla laius: alus: küünar kõrge ja küünar lai; ja simss ümber selle serva: üks vaks; ja see oli altari kõrgus:
14
alusest maa sees kuni alumise ääriseni: kaks küünart; ja selle laius: üks küünar; ja väiksemast äärisest suurema ääriseni: neli küünart; ja selle laius: üks küünar.
15
Ja altarikolle: neli küünart; ja koldest ülespidi oli neli sarve.
16
Kolde pikkus oli kaksteistkümmend küünart kaheteistküünrase laiuse juures; see oli ruudukujuline oma nelja külje poolest.
17
Ja ääris: pikkus neliteistkümmend küünart neljateistküünrase laiuse juures piki selle nelja külge; ja simss selle ümber: pool küünart; ja selle alus: küünar ümberringi; ja selle astmed olid ida poole.
18
Ja Ta ütles mulle: Inimesepoeg, nõnda ütleb Issand Jehoova: need on altari eeskirjad: päeval, mil see on valmis, et selle peal saab põletusohvrit ohverdada ja verd piserdada,
19
anna leviitpreestritele, kes on Saadoki soost, kes võivad mulle ligineda, et mind teenida, ütleb Issand Jehoova, härjavärss patuohvriks.
20
Võta selle verd ja määri altari nelja sarve peale, äärise nelja nurga peale ja simsi peale ümberringi; nõnda puhasta see ja tee selle eest lepitust.
21
Võta siis patuohvri härjavärss ja põleta see templi määratud paigas väljaspool pühamut.
22
Teisel päeval too patuohvriks veatu sikk; altar tuleb puhastada, nagu see puhastati härjavärsiga.
23
Kui oled lõpetanud puhastuse, siis too veatu härjavärss ja lambakarjast veatu jäär.
24
Too need Jehoova ette, preestrid visaku nende peale soola ja ohverdagu need põletusohvriks Jehoovale.
25
Seitse päeva valmista iga päev patuohvri sikk; samuti tuleb valmistada veatu härjavärss ja lambakarjast veatu jäär.
26
Seitse päeva tehtagu altari lepitust, seda puhastatagu ja pühitsetagu.
27
Ja kui need päevad on möödunud, siis valmistagu preestrid kaheksandal päeval ja edaspidi altaril teie põletus- ja tänuohvreid. Mul on siis teist hea meel, ütleb Issand Jehoova!"