Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Hesekieli peatükk 42

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Siis ta viis mind välimisse õue mööda põhjapoolset teed, ja viis mind ruumidesse, mis olid vastu vabaks jäetud ala ja mis olid vastu põhjapoolset ehitust.
2
Nende pikkus oli sada küünart põhjaküljes; ja laius oli viiskümmend küünart.
3
Vastu seda kahtkümmend küünart, mis kuulub sisemisele õuele, ja vastu kivipõrandat, mis on välimises õues, oli rõdu rõdu peal, kolm ülestikku.
4
Ja ruumide ees oli sisemine käik, kümme küünart lai ja sada küünart pikk; ja nende uksed olid põhja poole.
5
Aga ülemised ruumid olid kitsamad, sest rõdud võtsid neist rohkem ära kui ehituse alumistest ja keskmistest ruumidest.
6
Sest neid oli kolm ülestikku, aga neil ei olnud sambaid, nagu need olid õuedel; seepärast olid need kitsamad kui alumised ja keskmised ruumid maast arvates.
7
Ja seal oli välimine müür rööbiti ruumidega välimise õue pool, ruumide ees; selle pikkus oli viiskümmend küünart.
8
Sest välimises õues olevate ruumide pikkus oli viiskümmend küünart; aga vaata, templisaali ees oli see sada küünart!
9
Ja nende ruumide all oli sissekäik ida poolt, kui nende juure tuldi välimisest õuest,
10
õue müüri laiemas küljes. Ida pool, piki vabaks jäetud ala ja piki ehitust olid ruumid
11
ning nende ees oli tee; need olid samasugused nagu põhja pool olevad ruumid, nii pikuti kui laiuti; ja samasugused olid kõik nende väljapääsud, seadeldised ja uksed.
12
Ja samasugune, nagu olid lõunapoolsete ruumide uksed, oli see uks, mis oli tee alguses, selle müüri ees oleva idapoolse tee alguses, mida mööda sisse minnakse.
13
Ja ta ütles mulle: "Põhjapoolsed ruumid ja lõunapoolsed ruumid, mis on piki vabaks jäetud ala, on pühad ruumid, kus preestrid, kes Jehoovale tohivad ligineda, söövad seda, mis on väga püha; sinna peavad nad paigutama väga püha: roa-, patu- ja süüohvrid; sest see paik on püha.
14
Kui preestrid lähevad välja, siis ei tohi nad pühast paigast minna kohe välimisse õue, vaid nad peavad oma riided, milledes nad teenistust toimetasid, jätma sinna, sest need on pühad; nad peavad teised riided selga panema, enne kui nad liginevad sellele, mis on rahva jaoks!"
15
Kui ta oli lõpetanud templi sisemuse mõõtmise, siis ta viis mind välja värava suunas, mille suu oli ida poole, ja ta mõõtis ümberringi.
16
Ta mõõtis mõõduridvaga idatuule poolt: viissada ritva mõõduridvaga.
17
Ta pöördus ja mõõtis põhjatuule poolt: viissada ritva mõõduridvaga.
18
Ta pöördus ja mõõtis lõunatuule poolt: viissada ritva mõõduridvaga.
19
Ta pöördus läänetuule poole ja mõõtis: viissada ritva mõõduridvaga.
20
"Ta mõõtis seda nelja tuule poolt. Sellel oli ümberringi müür: pikuti viissada ja laiuti viissada ; see pidi eraldama püha ja mittepüha."