Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Hesekieli peatükk 37

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Jehoova käsi tuli mu peale; ja Ta viis mind Jehoova vaimus välja ning pani mind maha keset orgu - ja see oli täis luid!
2
Siis Ta viis mind neist ümbertringi mööda, ja vaata, neid oli oru põhjas väga palju, ja vaata, need olid väga kuivanud!
3
Ja Ta küsis minult: "Inimesepoeg, kas need luud peaksid saama elavaks?" Aga mina vastasin: "Issand Jehoova, seda tead Sina!"
4
Siis Ta ütles mulle: Kuuluta prohvetlikult nendele luudele ja ütle neile: kuivanud luud, kuulge Jehoova sõna!
5
Nõnda ütleb Issand Jehoova nendele luudele: vaata, ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks!
6
Ja ma panen teie külge kõõlused, kasvatan teie peale liha, katan teid nahaga ja annan teie sisse vaimu, ja te saate elavaks. Ja te peate tundma, et mina olen Jehoova!"
7
Ja ma kuulutasin prohvetlikult, nagu mind kästi. Ja kui ma kuulutasin, siis kostis hääl, ja vaata, midagi krabises! Luud lähenesid üksteisele, iga luu oma luule!
8
Ja ma vaatasin, ja ennäe, neile tulid kõõlused ja kasvas liha, ja nahk kattis neid pealtpoolt; aga vaimu nende sees ei olnud!
9
Siis ta ütles mulle: "Kuuluta vaimule, kuuluta, inimesepoeg, ja ütle vaimule: nõnda ütleb Issand Jehoova: Vaim, tule nelja tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, et nad saaksid elavaks!"
10
Ja ma kuulutasin, nagu ta mind käskis; ja neisse tuli vaim ja nad said elavaks ning tõusid jalgadele - päratu suur vägi!
11
Ja ta ütles mulle: "Inimesepoeg, need luud on kogu Iisraeli sugu! Vaata, nad ütlevad: meie luud on kuivanud, meie lootus on kadunud, me oleme nagu ära lõigatud!
12
Seepärast kuuluta prohvetlikult ja ütle neile: nõnda ütleb Issand Jehoova: vaata, ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudadest välja ja viin teid Iisraeli maale!
13
Ja te peate tundma, et mina olen Jehoova, kui ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudadest välja!
14
Ja ma annan teie sisse oma vaimu, et te saaksite elavaks, ja ma asetan teid teie omale maale; ja te peate tundma, et mina, Jehoova, olen rääkinud ja teen seda, ütleb Jehoova!"
15
Ja mulle tuli Jehoova sõna; Ta ütles:
16
"Ja sina, inimesepoeg, võta enesele üks puutükk ja kirjuta selle peale: Juuda ja temaga liitunud Iisraeli lapsed. Võta siis teine puutükk ja kirjuta selle peale: Joosep-Efraimi puutükk, ja temaga liitunud kogu Iisraeli sugu.
17
Siis liida need üksteise külge üheks puutükiks, nõnda et need su käes moodustaksid terviku.
18
Kui siis su rahva lapsed sulle räägivad, küsides: Kas sa ei seletaks meile, mida need sul tähendavad?
19
siis vasta neile: nõnda ütleb Issand Jehoova: vaata, ma võtan Joosepi puu, mis on Efraimi käes, ja temaga liitunud suguharud ja panen need ühte Juuda puuga ning teen neist ühe puu, et neist saaks mu käes tervik!
20
Ja kui puutükid, mille peale on kirjutatud, on su käes nende silme ees,
21
siis räägi neile: nõnda ütleb Issand Jehoova: vaata, ma võtan Iisraeli lapsed paganate seast, kuhu nad on läinud, ja kogun neid igalt poolt ning toon nad nende omale maale!
22
Ja ma teen nad üheks rahvaks seal maal, Iisraeli mägedel, ja üks kuningas on neile kõigile kuningaks! Nad ei ole siis enam kaks rahvast ega jagune enam kaheks kuningriigiks!
23
Nad ei rüveta endid enam oma ebajumalatega ja jäledustega ega oma mitmesuguste üleastumistega, vaid ma päästan nad kõigist nende asupaigust, kus nad on pattu teinud, ja puhastan nad. Ja nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks!
24
Ja mu sulane Taavet on neile kuningaks ja neil kõigil on üksainus karjane; nad käivad minu kohtuseaduste järele ja peavad mu seadlusi ning täidavad neid!
25
Ja nad elavad maal, mille ma andsin oma sulasele Jaakobile, kus teie vanemad on elanud; nad elavad seal igavesti, nemad ja nende lapsed ja nende lastelapsed, ja Taavet, mu sulane, on igavesti neile vürstiks!
26
Ja ma teen nendega rahulepingu, mis jääb igaveseks lepinguks nendega, ja ma paigutan neid ning teen nad paljuks ja ma panen oma pühamu igavesti nende keskele!
27
Ja mu eluase on nende juures: mina olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks!
28
Ja paganad peavad tundma, et mina olen Jehoova, kes pühitseb Iisraeli, kui mu pühamu on igavesti nende keskel!"