Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Hesekieli peatükk 29

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Kümnendal aastal, kümnenda kuu kaheteistkümnendal päeval tuli mulle Jehoova sõna, Ta ütles:
2
"Inimesepoeg, pööra oma pale vaarao, Egiptuse kuninga poole ja kuuluta prohvetlikult temale ja kogu Egiptusele!
3
Räägi ja ütle: nõnda ütleb Issand Jehoova: vaata, ma tulen sulle kallale, vaarao, Egiptuse kuningas - suur krokodill, kes lamad jõgede keskel, kes ütled: Mu Niilus on mu päralt ja mina olen selle enesele teinud!
4
Ma panen su lõuapäradesse haagid ja lasen su jõgede kalad hakata su soomuste külge; ma tõmban su jõgede keskelt üles, sind ja kõik su jõgede kalad, kes on hakanud su soomuste külge!
5
Ma viskan sind kõrbe, sind ja kõik su jõgede kalad; sa kukud lagedale väljale, sind ei koristata ega maeta, ma annan sind roaks metselajaile ja taeva lindudele!
6
Ja kõik Egiptuse elanikud peavad tundma, et mina olen Jehoova, sellepärast et nad on olnud pillirookepiks Iisraeli soole:
7
kui nad käega haarasid sinust kinni, siis sa läksid katki ja rebestasid neil kogu käe; ja kui nad toetusid su peale, siis sa murdusid ja panid neil kõigil niuded vankuma!
8
Seepärast ütleb Issand Jehoova nõnda: vaata, ma toon su kallale mõõga ja hävitan sinust inimesed ja lojused,
9
ning Egiptusemaa muutub lagedaks ja varemeiks! Ja nad peavad tundma, et mina olen Jehoova! Sest ta on ütelnud: Niiluse jõgi on minu päralt ja mina olen selle teinud!
10
Seepärast, vaata, ma tulen sinu ja su jõgede kallale ja teen Egiptusemaa varemeiks, kuivaks lagendikuks Migdolist Seveeneni ja kuni Etioopia rajani!
11
Ei astu seal inimese jalg ega astu seal lojuse jalg, ja seal ei elata nelikümmend aastat!
12
Ma teen Egiptusemaa lagedaks lagedate maade hulgas ja selle linnad jäävad neljakümneks aastaks laastatuiks varemeis linnade hulgas; ja ma pillutan egiptlased rahvaste sekka ning puistan neidmööda maid!
13
Sest nõnda ütleb Issand Jehoova: neljakümne aasta pärast ma kogun egiptlased rahvaste seast, kuhu nad olid pillutatud,
14
ja ma pööran Egiptuse saatuse ning toon nad tagasi Patrosemaale, nende päritolumaale. Ja seal nad on tähtsuseta kuningriik:
15
see on kuningriikidest tähtsusetuim ega tõsta ennast enam üle rahvaste; ja ma vähendan neid nõnda, et nad enam ei valitse rahvaste üle!
16
Nad ei ole enam lootuseks Iisraeli soole, mis meele tuletaks tema süütegu, kui ta pöörduks nende poole! Ja nad peavad tundma, et mina olen Issand Jehoova!"
17
Ja kahekümne seitsmendal aastal, esimese kuu esimesel päeval tuli mulle Jehoova sõna; Ta ütles:
18
"Inimesepoeg, Paabeli kuningas Nebukadnetsar on pannud oma sõjaväe tegema rasket tööd Tüürose kallal: kõigil on pead läinud paljaks ja kõigil on õlad hõõrdunud, aga palka ei ole Tüürosest saanud ei tema ega ta sõjavägi töö eest, mida ta selle kallal on teinud!!
19
Seepärast ütleb Issand Jehoova nõnda: vaata, ma annan Paabeli kuningale Nebukadnetsarile Egiptusemaa; ta viib ära selle rikkuse, võtab sealt saaki ja riisub, mis riisuda on, ja see saab ta sõjaväele palgaks!
20
Tasuks töö eest, mida ta selle kallal on teinud, annan ma temale Egiptusemaa, sest nad on teinud seda minu heaks, ütleb Issand Jehoova!
21
Sel päeval ma lasen Iisraeli soole kasvada sarve ja annan sinule võime avada oma suu nende keskel. Ja nad peavad tundma, et mina olen Jehoova!"