Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Hesekieli peatükk 10

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Siis ma vaatasin, ja ennäe, taevalaotuses, mis oli keerubite pea kohal, olid nagu safiirikivid; midagi, mis paistis aujärjena, nähti nende kohal.
2
Ja ta rääkis mehega, kellel olid linased riided seljas, ja ütles: "Mine rataste vahele, mis on iga keerubi all, ja täida pihud tuliste sütega keerubite vahelt ning pillu need linna peale!" Ja ta läks sisse minu nähes.
3
Keerubid seisid kojas paremal pool, kui mees läks, ja pilv täitis sisemist õue.
4
Siis tõusis Jehoova auhiilgus keerubi pealt koja laudile, koda täitus pilvest ja õu täitus Jehoova auhiilguse kumast.
5
Ja keerubite tiibade kahinat kuuldus kuni välimise õueni, nagu kõigeväelise Jumala häält, kui Ta kõneleb!
6
Ja kui Ta käskis meest, kellel olid linased riided seljas, üteldes: "Võta tuld rataste vahelt, keerubite vahelt!" siis läks see ja asetus ratta kõrvale.
7
Ja üks keerub pistis oma käe keerubite vahelt tule juure, mis oli keerubite vahel, ja võttis seda ning andis linasesse riietatu pihkudesse; ja see võttis ning läks välja.
8
Keerubitel paistis olevat tiibade all otsegu inimese käsi.
9
Ja ma vaatasin, ja ennäe, keerubite kõrval oli neli ratast, iga keerubi kõrval oli ratas, ja rattad olid välimuselt otsegu tarsisekivid.
10
Ja neil neljal oli ühesugune välimus, otsegu oleks ratas olnud ratta sees.
11
Kui nad liikusid, siis nad läksid oma nelja külje suunas, käigul pöördumata; sest sinna, kuhu esimene pöördus, läksid nad tema järel; käigul nad ei pöördunud.
12
Ja kogu nende keha, seljad, käed, tiivad ja rattad, olid ümberringi täis silmi; sel nelikul olid rattad
13
ja rattaid nimetati, nagu ma kuulsin, "ratastikuks".
14
Ja igaühel oli neli nägu: üks oli keerubi nägu, teine inimese nägu, kolmas lõukoera nägu ja neljas kotka nägu.
15
Ja keerubid tõusid üles, need olid samad olendid, keda ma olin näinud Kebari jõe ääres.
16
Ja kui keerubid liikusid, siis liikusid rattad nende kõrval; ja kui keerubid tõstsid tiibu, et maa pealt üles tõusta, siis ei pöördunud ka rattad ära nende kõrvalt.
17
Kui ühed seisid, siis seisid teised, ja kui ühed tõusid üles, siis tõusid teised ühes nendega, sest nende sees oli olendi vaim.
18
Siis Jehoova auhiilgus läks ära koja laudilt ja seisis keerubite kohal.
19
Ja minnes tõstsid keerubid oma tiibu ning tõusid maast üles mu silme ees, ja nende rattad samuti nagu nad isegi; nad jäid seisma Jehoova koja idapoolse värava suus ja Iisraeli Jumala auhiilgus oli ülal nende kohal!
20
Need olid needsamad olendid, keda ma olin näinud Iisraeli Jumala all Kebari jõe ääres; ja ma mõistsin, et need olid keerubid.
21
Igaühel oli neli nägu ja igaühel oli neli tiiba, ja neil olid otsegu inimese käed tiibade all.
22
Ja nende nägude kuju: need olid näod, mida ma olin näinud Kebari jõe ääres, nende välimus ja need ise; igaüks läks edasi silmnäolt!