Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Jeremija peatükk 50

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Sõna, mis Jehoova kõneles Paabeli kohta, kaldealaste maa kohta prohvet Jeremija läbi:
2
"Teatage rahvaste seas ja kuulutage, tõstke lipp üles; kuulutage, ärge salake, öelge: Paabel vallutatakse, Beel jääb häbisse, Merodak purustatakse! Tema pühakujud jäävad häbisse, tema ebajumalad purustatakse!
3
Sest tema kallale tuleb rahvas põhja poolt: see teeb tema maa jubedaks ja seal ei ela ükski - niihästi inimesed kui lojused põgenevad, lähevad ära!
4
Neil päevil ja sel ajal, ütleb Jehoova, tulevad Iisraeli lapsed, nemad ja Juuda lapsed üheskoos, ja käivad üha nuttes ning otsivad Jehoovat, oma Jumalat!
5
Nad küsivad teed Siionisse, nende silmnäod on siiapoole: "Tulgem ja hoidkem Jehoova poole igavese lepinguga, mida ei unustata!"
6
Mu rahvas oli nagu kadunud lambad, nende karjased eksitasid neid, juhtisid kõrvale mägedes; nad rändasid mäelt mäele, nad unustasid oma tarad!
7
Kõik, kes neid leidsid, neelasid neid, ja nende vaenlased ütlesid: "Me ei jää süüdlasiks!" Sest nad olid pattu teinud Jehoova, õiguse eluaseme ja Jehoova, oma vanemate lootuse vastu!
8
Põgenege Paabelist, minge välja kaldealaste maalt, olge nagu sikud karja ees!
9
Sest vaata, ma äratan ja toon Paabeli kallale suurte rahvaste kogumiku põhjamaalt, kes asuvad rindele tema vastu: sealtpoolt ta vallutatakse! Nende nooled on nagu vilunud võitlejal - need ei tule tühjalt tagasi!
10
Ja Kaldeat rüüstatakse, kõik selle rüüstajad saavad küllaldaselt, ütleb Jehoova!
11
Ilutsege aga, rõõmutsege aga, mu pärisosa rüüstajad! Jah, kepsutage nagu vasikas aasal ja hirnuge nagu täkud:
12
teie ema jääb suure häbisse, kes teid on sünnitanud, peab häbenema! Vaata, see on paganate tulevik: kõrb, kuivanud maa ja lagendik!
13
Jehoova viha tõttu ei elata seal ja see jääb hoopis tühjaks! Igaüks, kes Paabelist mööda läheb, kohkub ja vilistab kõigi ta nuhtluste pärast!
14
Rivistuge ümber Paabeli, kõik, kes vinnastate ambu! Ambuge teda, ärge säästke nooli, sest ta on pattu teinud Jehoova vastu!
15
Tõstke tema ümber võidukisa: "Ta annab käe, ta toed langevad, ta müürid kistakse maha!" Sest see on Jehoova kättemaks! Makske temale kätte, talitage temaga, nõnda kuidas tema talitas!
16
Kaotage Paabelist külvaja ja lõikuseaegne sirbihaaraja! Hävitava mõõga eest pöördub igaüks oma rahva juure ja põgeneb igaüks omale maale!
17
Iisrael oli eksinud lammas, lõukoertest aetud! Esiti sõi teda Assuri kuningas, ja nüüd viimaks näris tema luid Paabeli kuningas Nebukadnetsar!
18
Seepärast ütleb vägede Jehoova, Iisraeli Jumal nõnda: vaata, mina karistan Paabeli kuningat ja tema maad, nõnda nagu ma karistasin Assuri kuningat!
19
Ja ma toon Iisraeli tagasi tema omale karjamaale ning ta hoiab karja Karmelil ja Baasanis, ja ta hing küllastub Efraimi mägestikus ja Gileadis!
20
Neil päevil ja sel ajal, ütleb Jehoova, otsitakse Iisraeli süüd, aga seda ei ole, ja Juuda patte, aga neid ei leita, sest ma annan andeks neile, keda ma alles jätan!
21
Mine "Topelt-tõrksa" maa vastu ja "Karistuse" elanike kallale! Löö maha ja hävita sootumaks nende järelt, ütleb Jehoova, ja tee kõik, nagu ma sind olen käskinud!
22
Maal on sõjahüüd ja suur häving!
23
Kuidas küll on purustatud ja katki murtud kogu maailma vasar! Kuidas küll Paabel on saanud jubeduseks rahvaste seas!
24
Mina panin sulle püüdepaela ja sind, Paabel, saadi kätte, nõnda et sa ise ei teadnudki! Sind leiti ja võeti kinni, sellepärast et sa võitlesid Jehoova vastu!
25
Jehoova avas oma relvakambri ja tõi välja oma sajatuse relvad! Sest Issandal, vägede Jehooval on tööd kaldealaste maal!
26
Tulge viimseni temale kallale, avage ta aidad, kuhjake teda viljana hunnikusse ja hävitage ta sootumaks, ärgu jäägu temale midagi järele!
27
Lööge maha kõik ta härjavärsid, mingu nad tapmisele! Häda neile! Sest on tulnud nende päev, nende karistusaeg!
28
Kuule! Põgenikud ja pääsenud Paabeli maalt, et Siionis jutustada Jehoova, meie Jumala kättemaksust, kättemaksust Tema templi eest!
29
Kutsuge Paabeli kallale kütid, kõik ammuvinnastajad! Lööge leer üles tema ümber, ärgu pääsku ükski! Tasuge temale ta tegude järele, talitage temaga, nagu tema on talitanud teiega! Sest ta on olnud ülbe Jehoova vastu, Iisraeli Püha vastu!
30
Seepärast langevad ta turgudel tema noored mehed ja sel päeval tehakse vaikseks kõik ta sõjamehed, ütleb Jehoova!
31
Vaata, ma olen su vastu, sina ülbe, ütleb Issand, vägede Jehoova, sest on tulnud su päev, aeg, mil ma sind karistan!
32
Siis komistab ülbe ja langeb ega ole, kes teda üles tõstaks; ja ma süütan tema linnades tule ning see põletab kogu ta ümbruse!
33
Nõnda ütleb vägede Jehoova: Iisraeli lastele ja Juuda lastele on ühtlaselt liiga tehtud; kõik nende vangistajad peavad neid kinni, nad ei taha neid vabastada!
34
Aga nende lunastaja on vägev, vägede Jehoova on Tema nimi! Tema seletab hästi nende riiuasja, et tuua maale rahu, aga Paabeli elanikele rahutust!
35
Mõõk kaldealaste kallale, ütleb Jehoova, ja Paabeli elanike kallale, tema vürstide ja tarkade kallale!
36
Mõõk ennustajate kallale, et need jääksid narrideks! Mõõk tema kangelaste kallale, et need kohkuksid!
37
Mõõk tema hobuste ja sõjavankrite kallale ja kogu segarahva kallale, kes on tema keskel, et see muutuks naisteks! Mõõk tema varanduste kallale, et need riisutaks!
38
Põud tema vete kallale, et need kuivaksid! Sest see on nikerdatud kujude maa, nad on hullud nende peletiste pärast!
39
Seepärast hakkavad seal elama kurjad vaimud ja paharetid ja seal elutsevad jaanalinnud! Seda ei asustata enam iialgi, seal ei elata põlvede jooksul!
40
Otsekui Jumal paiskas segi Soodoma ja Gomorra ja nende naabrid, ütleb Jehoova, nõnda ei ela seal ükski ega asugi sinna inimlaps!
41
Vaata, rahvas tuleb põhja poolt: suur rahvas ja palju kuningaid hakkab liikuma maa viimseist äärist!
42
Nad hoiavad käes ambu ja oda, nad on julmad ega tunne halastust; nende kisa on nagu mere kohin ja nad ratsutavad hobuste seljas, nad on varustatud nagu mehed tapluseks sinu vastu, Paabeli tütar!
43
Kui Paabeli kuningas kuuleb neist sõnumit, siis lõtvuvad ta käed; teda valdab ahastus nagu sünnitajat valu!
44
Vaata, otsegu lõukoer kargab Jordani padrikust lokkavale karjamaale, nõnda äkitselt ma ajan nad sealt ära, ja selle, kes on valitud, ma panen sinna valitsejaks! Sest kes on minu sarnane? Kes võib mind kutsuda kohtusse? Ja kes on see karjane, kes võiks seista minu ees?
45
Seepärast kuulge Jehoova nõu, mida Ta on pidanud Paabeli vastu, ja Tema mõtteid, mida Ta on mõlgutanud kaldealaste maa vastu: tõesti, kõige pisemgi pudulojus veetakse ära; tõesti, nende karjamaa jääb tühjaks nende eneste pärast!
46
Hüüdest: "Paabel on vallutatud!" väriseb maa ja rahvaste seas kuuldukse hädakisa!"