Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Jeremija peatükk 5

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Käige läbi Jeruusalema uulitsad, vaadake ometi ja pange tähele, ja otsige ta turgudelt, kas leiate kedagi, kes teeb õigust, kes nõuab tõde, siis ma annan temale andeks!
2
Aga kuigi nad ütlevad: "Nii tõesti kui Jehoova elab! vannuvad nad siiski valet!"
3
Jehoova! Eks Sinu silmad vaata tõe peale? Sina lõid neid, aga nad ei tundnud valu; Sina hävitasid neid, aga nad ei võtnud õpetust! Nad on teinud oma palged kaljust kõvemaks, nad keelduvad pöördumast!
4
Aga mina mõtlesin: need on ainult viletsad, need on rumalad, sest nad ei tunne Jehoova teed, oma Jumala õigust!
5
Ma lähen suurte juure ja räägin nendega, sest nemad tunnevad Jehoova teed, oma Jumala õigust! Aga kõik needki olid murdnud ikke, katki rebinud köidikud!
6
Seepärast tapab neid metsa lõukoer, hävitab lagendiku hunt, luurab panter nende linnu: kes iganes neist väljub, kistakse lõhki! Sest nende üleastumisi on palju, nende taganemised on suured!
7
Kuidas ma võin sulle andeks anda? Su lapsed on mind maha jätnud ja on vandunud nende juures, kes ei olegi jumalad! Mina toitsin neid, aga nad rikkusid abielu ja logelevad pordumajas!
8
Nad on indlevad, kangestunud kürvaga täkud: igaüks hirnub oma ligimese naise järele!
9
Kas ma ei peaks sellepärast karistama? ütleb Jehoova. Kas mu hing ei peaks kätte tasuma niisugusele rahvale?
10
Tungige ta viinamäe astanguile ja hävitage, aga ärge tehke sootumaks lõppu: kõrvaldage ta lokkavad kasvud, sest need ei ole Jehoova omad!
11
Tõesti, nad on olnud väga truuduseta mu vastu, Iisraeli sugu ja Juuda sugu, ütleb Jehoova!
12
Nad on salanud Jehoovat ja on ütelnud: Tema seda küll ei tee! Meid ei taba õnnetus ja me ei näe mõõka ega nälga!
13
Ja prohvetid? Neid peetakse tuuleks ja nende sees ei olevat sõna! Sündigu nendega nõnda!
14
Seepärast ütleb Jehoova, vägede Jumal, nõnda: kuna te olete nõnda rääkinud, vaata, siis ma teen sõnad su suus tuleks ja selle rahva puudeks, et neid põletataks!
15
Vaata, ma toon teie kallale kaugelt ühe rahva, oh Iisraeli sugu! ütleb Jehoova. See on vastupidav rahvas, see on igivana rahvas - rahvas, kelle keelt sa ei oska, ja sa ei mõista, mis ta räägib!
16
Tema nooletupp on nagu lahtine haud, nad kõik on kangelased!
17
Ta sööb su lõikuse ja leiva, ta sööb su pojad ja tütred, ta sööb su pudulojused ja veised, ta sööb su viinapuud ja viigipuud! Ta hävitab mõõgaga su kindlustatud linnad, mille peale sa loodad!
18
Aga ka neil päevil, ütleb Jehoova, ma ei tee teile lõppu!
19
Ja kui küsitakse: "Miks on Jehoova, meie Jumal, meile teinud kõike seda?" siis vasta neile: "Nõnda nagu te mind olete maha jätnud ja olete teeninud võõraid jumalaid omal maal, nõnda te peate teenima võõraid maal, mis ei ole teie oma!"
20
Andke seda teada Jaakobi soole, kuulutage Juudale, üteldes:
21
"Kuulge ometi seda, rumal ja südametu rahvas! Silmad neil on, aga nad ei näe, kõrvad neil on, aga nad ei kuule!
22
Kas te ei karda mind, ütleb Jehoova, kas te ei vabise minu ees, kes olen pannud liiva merele rajaks, igaveseks piiriks, millest see üle ei pääse? Kuigi ta lained kohisevad, ei suuda need midagi; kuigi need mühavad, ei pääse nad üle!
23
Aga sellsinasel rahval on tõrges ja vastupanija süda, nad on ära taganenud ja läinud!
24
Nad ei ütle oma südames: "Kartkem ometi Jehoovat, oma Jumalat, kes annab vihma omal ajal, varajase ja hilise vihma, kes meile hoiab lõikuse nädalaid!"
25
Teie süüteod pöörasid need ära ja teie patud hoidsid hea teist eemal!
26
Sest minu rahva hulgas leidub õelaid: need luuravad kummargil nagu linnupüüdjad, seavad üles püüdepaelu, et püüda inimesi!
27
Otsekui lindudega täidetud puur on nende kojad täis kavalust! Seetõttu on nad saanud suureks ja rikkaks,
28
on läinud lihavaks ja läikivaks! Nad astuvad üle ka selles, mis tõesti on kuri: nad ei aja kohtuasju, vaeselapse kohtuasja, et seda lahendada, ja nad ei mõista õigust vaestele!
29
Kas ma ei peaks sellepärast karistama? ütleb Jehoova. Kas mu hing ei peaks kätte tasuma niisugusele rahvale?
30
Kohutavat ja jäledat sünnib maal:
31
prohvetid kuulutavad valet, preestrid õpetavad nendega käsi-käes ja mu rahvas armastab seda nõnda! Aga mida te teete, kui sellele tuleb lõpp?