Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Jeremija peatükk 46

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Jehoova sõna, mis prohvet Jeremijale tuli rahvaste kohta:
2
Egiptuse kohta - Egiptuse kuninga, vaarao Neko sõjaväe kohta, kes oli Frati jõe ääres Karkemisis, keda Paabeli kuningas Nebukadnetsar lõi Juuda kuninga Joojakimi, Joosija poja neljandal aastal:
3
"Seadke valmis kilp ja kaitsevari ning tulge sõtta!
4
Rakestage hobused ja ratsanikud, istuge selga! Asuge kohtadele, kiivrid peas! Haljastage piigid, riietuge soomusrüüdesse!
5
Miks näen neid hirmunuina taandumas? Nende kangelased on löödud, nad põgenevad üha ega vaata tagasi! Hirm on igal pool - ütleb Jehoova!
6
Ei põgene kiire ega pääse vägev; põhja pool, Frati jõe ääres, nad komistavad ja langevad!
7
Kes see on, kes tõuseb nagu Niilus, kelle veed voogavad jõgedena?
8
Egiptus tõuseb nagu Niilus ja ta veed voogavad jõgedena! Ta ütleb: "Ma tõusen, katan maa! Ma hävitan linna ja selle elanikud!"
9
Sööstke püsti, hobused, kihutage pööraselt, sõjavankrid! Minge välja, võitlejad: etiooplased ja puudid, kilbikandjad, ja luudid, vilunud ammuvinnastajad!
10
Seesinane päev on Issandal, vägede Jehooval, kättemaksupäev oma vaenlastele kättemaksmiseks! Mõõk sööb, küllastub ja joobub nende verest; sest Issandal, vägede Jehooval on tapaohver põhjamaal Frati jõe ääres!
11
Mine üles Gileadi ja võta vaiku, neitsi, Egiptuse tütar! Asjata tarvitad palju ravimeid - sinul ei ole paranemist!
12
Rahvad kuulevad su hüüdu ja su hädakisa täidab maa! Sest vägev komistab vägeva peale ja üheskoos langevad mõlemad!"
13
Sõna, mis Jehoova rääkis prohvet Jeremijale Paabeli kuninga Nebukadnetsari tulekust Egiptusemaad lööma:
14
"Andke teada Egiptuses ja kuulutage Migdolis, kuulutage Noofis ja Tahpanheesis, ütelge: astu ette ja ole valmis, sest mõõk sööb juba su ümbruses!
15
Miks põgenes Apis? Ei jäänud püsima su härg, sest Jehoova ajas selle ära!
16
Ta pani paljusid komistama, kes ka langesid üksteise peale ja ütlesid: "Tõuskem ja mingem tagasi oma rahva juure ja oma sünnimaale hävitava mõõga eest!"
17
Hüütakse vaarao, Egiptuse kuninga nime! Kisa, mille õige aeg on möödunud!
18
Nii tõesti kui ma elan, ütleb kuningas, kelle nimi on vägede Jehoova - tõesti, otsegu Taabor mägede keskel ja Karmel mere ääres - tuleb tema!
19
Valmista enesele matkatarbeid, elanik, Egiptuse tütar! Sest Noot muutub õudseks, elaniketa varemeiks!
20
Egiptus on ilus õhvake, aga põhja poolt tuleb parm teda kiusama!
21
Palgasõduridki tema keskel on nuumvasikate sarnased; sest needki pöörduvad ja põgenevad üheskoos ega pea vastu, kui neile tuleb õnnetusepäev, nende karistusaeg!
22
Kuule! Otsekui vingerdava ussi sisin! Sest nad saabuvad sõjaväega ja tulevad kirvestega tema kallale otsegu puuraiujad!
23
Nad raiuvad maha tema metsa, ütleb Jehoova, kuigi see on läbitungimatu; sest neid on rohkem kui rohutirtse ja ükski ei suuda neid lugeda!
24
Häbisse jääb Egiptuse tütar, ta antakse põhjamaa rahva kätte!
25
Vägede Jehoova, Iisraeli Jumal, on ütelnud: vaata, ma karistan Noo Aamonit, ja vaaraod, Egiptust ning selle jumalaid ja kuningaid, vaaraod ja neid, kes loodavad tema peale!
26
Ja ma annan nad nende kätte, kes püüavad nende hinge, Paabeli kuninga Nebukadnetsari ja tema sulaste kätte! Aga pärast seda elatakse seal nagu muistseil päevil, ütleb Jehoova!
27
Aga sina, mu sulane Jaakob, ära karda, ja Iisrael, ära ehmu! Sest vaata, ma päästan sind kaugelt ja sinu soo nende vangipõlvemaalt! Jaakob tuleb tagasi ning elab rahus ja muretmalt, ilma et keegi hirmutaks!
28
Sina, mu sulane Jaakob, ära karda, ütleb Jehoova, sest mina olen sinuga! Sest ma teen lõpu kõigile rahvaile, kellede sekka ma sind olen pillutanud; aga sinule ma ei tee lõppu: ma karistan sind õiglaselt, aga hoopis karistamata ma sind küll ei jäta!"