Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Jesaja peatükk 48

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Kuulge seda, Jaakobi sugu, keda nimetatakse Iisraeli nimega, kes olete väljunud Juuda ihust, kes vannute Jehoova nime juures ja kuulutate Iisraeli Jumalat - ometi mitte tões ja õiguses -
2
sest nad nimetavad endid püha linna järele ja toetuvad Iisraeli Jumalale, kelle nimi on vägede Jehoova:
3
endisi asju olen ma teatanud ammu, need on lähtunud minu suust ja mina olen neid kuulutanud. Äkitselt tegin ma need teoks ja need sündisid,
4
teades, et sa oled kangekaelne, et su kuklakõõlus on raudne ja otsaesine vaskne!
5
Seepärast ma teatasin sulle ammu, kuulutasin sulle enne kui see sündis, et sa ei ütleks: "Seda tegi mu ebajumal, mu nikerdatud ja valatud kuju käskis nõnda!"
6
Sa oled kuulnud, nüüd vaata seda kõike! Ja teie, kas te ei tahaks seda tunnustada? Nüüdsest peale ma kuulutan sulle uusi asju ja saladusi, mida sa ei tea!
7
Need on loodud äsja ja mitte ammu, ja enne tänast päeva ei ole sa neist kuulnud, et sa ei saaks ütelda: "Vaata, ma teadsin seda!"
8
Ei ole sa kuulnud ega teadnud, ka ei ole su kõrv varem selleks lahti olnud; sest ma tean, et sa tõepoolest oled truuduseta ja et juba emaihust alates hüütakse sind üleastujaks!
9
Oma nime pärast ma olen pikameelne ja oma kuulsuse pärast ma valitsen ennast, et sind mitte hävitada!
10
Vaata, ma olen sind sulatanud, ometi mitte hõbedaks; ma olen sind proovinud viletsuse ahjus!
11
Iseenese pärast, iseenese pärast ma teen seda, sest muidu ju teotatakse minu nime! Oma au ma teisele ei anna!
12
Kuule mind, Jaakob, ja Iisrael, mu kutsutu! See olen mina! Mina olen esimene, mina olen ka viimne!
13
Minu käsi on ka rajanud maale aluse ja mu parem käsi on laotanud taevad; kui ma neid hüüan, siis nad astuvad üheskoos ette!
14
Kogunege kõik ja kuulge! Kes neist on seda kuulutanud, et see, keda Jehoova armastab, teeb teoks tema tahte Paabelis ja kaldealaste suguseltsi seas?
15
Mina, mina olen rääkinud, mina olen ka teda kutsunud, olen tema toonud ja tema teekond läheb korda!
16
Tulge mu juure, kuulge seda; Mina ei ole algusest peale rääkinud salajas, juba kui see sündis, olin ma seal! Ja nüüd on Issand Jehoova läkitanud mind ja oma Vaimu!
17
Nõnda ütleb Jehoova, su lunastaja, Iisraeli Püha: mina olen Jehoova, su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima!
18
Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske! Siis oleks su rahu sarnelnud jõele ja su õigus oleks olnud otsegu mere lained!
19
Su sugu oleks olnud nagu liiva ja su ihuvilja selle sõmerate sarnaselt: ei oleks hävitatud ega kaotatud tema nime mu palge eest!
20
Minge välja Paabelist, põgenege Kaldeast, rõõmuhüüdega andke teada, kuulutage seda, levitage maailma ääreni, ütelge: Jehoova on lunastanud oma sulase Jaakobi!
21
Nad ei tunnud janu, kui Ta viis neid läbi kõrbede: Ta laskis neile kaljust vett voolata, Ta lõhestas kalju ja vesi vulises!"
22
Õelatel ei ole rahu, ütleb Jehoova!