Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Jesaja peatükk 40

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal!
2
Rääkige Jeruusalema meele järele ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta on saanud Jehoova käest kahekordselt kõigi oma pattude eest!
3
Hüüdja hääl: "Valmistage kõrves Jehoova teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale!
4
Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu: mis mätlik, saagu tasaseks, ja konarlik siledaks maaks!
5
Siis ilmub Jehoova au ja kõik liha näeb seda üheskoos! Jah, Jehoova suu on rääkinud!
6
Hääl ütleb: "Kuuluta!" Ja teine kostab: "Mida ma pean kuulutama?" "Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu õieke väljal!
7
Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui Jehoova tuul puhub selle peale! Tõesti, rahvas on nagu rohi!
8
Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti!"
9
Astu kõrgele mäele, Siioni sõnumiviija, tõsta valjusti häält, Jeruusalema sõnumiviija, tõsta, ära karda! Ütle Juuda linnadele: "Vaata, teie Jumal!"
10
Vaata, Issand Jehoova tuleb jõuliselt ja tema käsivars valitseb! Vaata, temaga ühes on ta palk ja tema ees on ta töötasu!
11
Otsekui karjane hoiab ta oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid lambaid!
12
Kes on mõõtnud pihuga vee? Või määranud vaksaga taeva? Või kogunud vakaga maa põrmu? Või vaaginud margapuuga mäed ja kaalukaussidega künkad?
13
Kes on juhatanud Jehoova vaimu või teda õpetanud tema nõuandjana?
14
Kellega on ta nõu pidanud, et see annaks Temale arusaamise ja õpetaks õiguse rada, õpetaks Temale tarkust ja teeks teatavaks mõistuse tee?
15
Vaata, rahvad on otsegu tilk ämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel! Vaata, Ta tõstab saared üles tolmuna!
16
Ja Liibanonist ei jätku tulepuudeks ega selle loomadest põletusohvriks!
17
Kõik rahvad on Tema ees nagu ei midagi, Ta peab neid olematuks ja tühjuseks!
18
Kellega te siis võrdlete Jumalat ja missuguse kujundi seate Temale vastu?
19
Jumalakuju? Selle valab valaja! Ja kullassepp karratab kullaga ning sepistab sellele hõbekette!
20
Kes on vaene selleks andi andma, valib kõdunematu puu, otsib enesele osava meistri, et see valmistaks kõikumatu kuju!
21
Kas te ei tea? Kas te ei ole kuulnud? Kas teile ei ole algusest peale kuulutatud? Kas teil ei ole taipu maailma alustest,
22
et see on Tema, kes istub maasõõri kohal, mille elanikud on nagu rohutirtsud, kes laotab taevad laiali loorina ja venitab neid otsegu telki elamiseks selles,
23
kes ei pane aukandjaid mikski, teeb tühiseks maa kohtumõistjad!
24
Vaevalt on nad istutatud, vaevalt on nad külvatud, vaevalt on nende tüvi maas juurdunud, kui ta juba puhub nende peale ja nad kuivavad ning tuulekeeris viib nad kõrtena!
25
Kellega te siis võrdlete mind ja kelle sarnane ma olen? ütleb see, kes on Püha.
26
Tõstke oma silmad kõrgele ja vaadake: kes on loonud need seal? Tema, kes nende väe viib välja täiearvuliselt, kes nimetab neid kõiki nimepidi! Tema suure võimu ja tugeva jõu tõttu ei puudu neist ainustki!
27
Mispärast ütled sina, Jaakob, ja räägid sina, Iisrael: "Minu tee on varjul Jehoova eest ja mu õigus läheb mööda mu Jumalast?"
28
"Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Jehoova, on maailma otste looja; Tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu!"
29
Tema annab väsinule rammu ja jõuetumale palju jõudu!
30
Poisid väsivad ja tüdivad küll, noored mehed koguni komistavad,
31
aga kes ootavad Jehoovat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi!