Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Jesaja peatükk 13

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ennustus Paabeli kohta, Jesaja, Aamotsi poja poolt nähtud:
2
"Tõstke lipp lagedale mäele, hüüdke neile valjusti, viibake käega, et nad läheksid sisse suurte isandate väravaist!
3
Ma olen annud käsu oma pühitsetuile, olen juba oma vihale appi kutsunud sangarid, kes võivad suurustada minu suurusest!
4
Kuule! Mägedes on mürin, rahvahulkade kõmin! Kuule! Kuningriikide, kogunenud paganate lärm! Vägede Jehoova vaatab üle sõjaväge!
5
Nad tulevad kaugelt maalt, taevarannalt, Jehoova ja Tema sajatuse relvad, hävitama kogu maad!
6
Uluge, sest Jehoova päev on ligidal, see tuleb kui hävitus Kõigeväeliselt!
7
Seepärast lõtvuvad kõik käed ja kõik inimsüdamed lähevad araks!
8
Nad jahmuvad! Väitused ja valud haaravad neid, nad vaevlevad otsegu sünnitaja! Üks vaatab teisele otsa imestades, nende palged on tulipunased!
9
Vaata, Jehoova päev tuleb hirmsana, raevu ja tulise vihaga, et teha õudseks maa ja hävitada sealt patused!
10
Sest taevatähed, nende hulgas Vardatähed, ei kiirga enam valgust, päike on tõustes pime ja kuu ei anna oma valget!
11
Mina tasun ilmamaale ta kurjuse ja õelatele nende süü, mina lõpetan ülbete kõrkuse ja alandan võimutsejate upsakuse!
12
Mina teen inimesed kallimaks puhtast kullast ja inimlapse kallimaks Oofiri kullast!
13
Seepärast ma panen taevad vankuma ja maa väriseb paigast vägede Jehoova raevus Tema tulise viha päeval!
14
Ja otsegu peletatud gasell või kari, keda keegi ei aja kokku, pöördub igaüks oma rahva juure ja põgeneb igaüks omale maale!
15
Kõik, keda leitakse, torgatakse läbi, ja iga põgenik langeb mõõga ees!
16
Nende lapsed rebitakse tükkideks nende eneste nähes, nende kojad rüüstatakse, nende naised teotatakse!
17
Vaata, ma kihutan nende vastu meedlased, kes ei hooli hõbedast ega himusta kulda!
18
Nende ammud purustavad poisse, neil ei ole halastust ihuvilja vastu, laste pärast nende silm ei kurvasta!
19
Ja Paabel, kuningriikide ehe, kaldealaste kõrk toredus, saab Soodoma ja Gomorra sarnaseks, mis Jumal segi paiskas!
20
Seda ei asustata enam iialgi ega elata seal põlvest põlve; ei löö sinna araablane telki üles ega puhka seal karjased karja!
21
Vaid seal lebavad kurjad vaimud ja nende kojad on täis öökulle; seal asuvad jaanalinnud ja karglevad sikujalgsed paharetid!
22
Ta tornides uluvad kurjad vaimud ja lusthooneis šaakalid! Tema aeg on liginemas ja tema päevi ei pikendata!