Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Moosese peatükk 7

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja Jehoova ütles Moosesele: "Vaata, ma panen sind vaaraole jumalaks ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks!
2
Sina räägi kõik, mida ma sind käsin, ja su vend Aaron rääkigu vaaraole, et ta laseks Iisraeli lapsed oma maalt ära minna.
3
Aga mina paadutan vaarao südame ja teen palju imetegusid ja tunnustähti Egiptusemaal.
4
Vaarao ei kuula teid, aga mina panen oma käe Egiptuse vastu ja viin oma väehulgad, oma rahva, Iisraeli lapsed Egiptusemaalt välja suurte nuhtluste abil.
5
Ja egiptlased peavad tundma, et mina olen Jehoova, kui ma sirutan oma käe Egiptuse kohale ja viin Iisraeli lapsed nende keskelt välja!"
6
Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda; nagu Jehoova neid oli käskinud, nõnda nad tegid.
7
Mooses oli kaheksakümmend aastat vana ja Aaron oli kaheksakümmend kolm aastat vana, kui nad vaaraoga rääkisid.
8
Ja Jehoova rääkis Moosese ja Aaroniga, üteldes:
9
"Kui vaarao räägib teiega ja ütleb: tehke mõni tunnustäht! siis ütle Aaronile: võta oma kepp ja viska vaarao ette, siis see muutub maoks!"
10
Siis Mooses ja Aaron läksid vaarao juure ja tegid nõnda, nagu Jehoova oli käskinud. Aaron viskas oma kepi vaarao ja ta sulaste ette ja see muutus maoks.
11
Aga vaaraogi kutsus targad ja nõiad, ja Egiptuse võlurid tegid oma salakunstidega ka sedasama:
12
igaüks neist viskas oma kepi maha ja need muutusid madudeks; aga Aaroni kepp neelas nende kepid ära!
13
Ja vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid, nagu Jehoova oli ütelnud.
14
Siis Jehoova ütles Moosesele: "Vaarao süda on kalk, ta keeldub rahvast ära laskmast.
15
Mine hommikul vaarao juure, kui ta läheb vee ääre, ja astu temale vastu Niiluse jõe ääres. Võta kätte kepp, mis muutus maoks,
16
ja ütle temale: Jehoova, heebrealaste Jumal, on mind läkitanud sinu juure, et ma ütleksin: lase mu rahvas minna ja mind kõrves teenida. Aga vaata, sa ei ole siitsaadik kuulda võtnud!
17
Seepärast ütleb Jehoova nõnda: sellest sa tunned, et mina olen Jehoova: vaata, ma löön kepiga, mis mul käes on, jõe vett, ja see muutub vereks!
18
Kalad jões surevad ja jõgi hakkab haisema, nõnda et egiptlased jõest vett juues tunnevad tülgastust!"
19
Ja Jehoova ütles Moosesele: "Ütle Aaronile: võta oma kepp ja siruta käsi egiptlaste vete kohale, nende jõgede, kanalite, tiikide ja kõigi veekogude kohale, et need muutuksid vereks. Siis on kogu Egiptusemaal veri, niihästi puu- kui kiviastjais!"
20
Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda, nagu Jehoova oli käskinud. Ta tõstis kepi üles ning lõi Niiluse jõe vett vaarao ja ta sulaste silma ees, ja kõik vesi jões muutus vereks!
21
Ja kalad jões surid, jõgi haises ja egiptlased ei saanud jõest vett juua; ja veri oli kogu Egiptusemaal.
22
Aga Egiptuse võlurid tegid oma salakunstidega sedasama. Ja vaarao süda jäi kõvaks ning ta ei kuulanud neid, nagu Jehoova oli ütelnud.
23
Ja vaarao pöördus ümber ning läks oma kotta ega võtnud ka seda südamesse.
24
Aga kõik egiptlased kaevasid Niiluse jõe ümbruses joogivett otsides, sest nad ei saanud jõe vett juua.
25
Möödus seitse päeva Niiluse jõe löömisest Jehoova poolt.
26
Siis Jehoova ütles Moosesele: "Mine vaarao juure ja ütle temale: nõnda ütleb Jehoova: lase mu rahvas ära minna, et nad mind teeniksid.
27
Aga kui sa keelad neid minemast, vaata, siis ma nuhtlen kogu su maa-ala konnadega!
28
Niiluse jõgi hakkab kihama konnadest, need tulevad üles ning lähevad su kotta ja su magamiskambrisse ja su voodisse, samuti su sulaste kodadesse ja su rahva sekka, su küpsetusahjudesse ja leivakünadesse.
29
Jah, konnad hüppavad sinu ja su rahva ja kõigi su sulaste peale!"