Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Moosese peatükk 30

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Tee suitsutusaltar suitsutusohvri toomiseks; tee see akaatsiapuust,
2
See olgu küünar pikk ja küünar lai, neljanurgeline ja kaks küünart kõrge; selle sarved olgu sellega ühest tükist!
3
Karrata see puhta kullaga, selle pealis, küljed ümberringi ja sarved; ja tee sellele kuldäär ümber.
4
Tee kaks kuldrõngast selle ääre alla kahele poole; tee need kumbagi külge; need olgu asemeiks kangidele, milledega seda kantakse.
5
Tee kangid akaatsiapuust ja karrata need kullaga!
6
Pane see tunnistuslaeka ees oleva eesriide ette, kohastikku tunnistuslaeka peal oleva lepituskaanega, kus ma ennast sulle ilmutan!
7
Ja Aaron põletagu selle peal healõhnalist suitsutusrohtu; ta põletagu seda igal hommikul, kui ta lampe korraldab!
8
Ja kui Aaron õhtul lampe üles seab, siis ta põletagu nõndasamuti; see olgu teie tulevastele põlvedele alaline suitsutusohver Jehoova palge ees.
9
Ärge ohverdage selle peal võõrast suitsutusrohtu ega põletus- või roaohvrit; selle peale ärge valage ka joomaohvrit.
10
Ja kord aastas toimetagu Aaron selle sarvede peal lepitust: põlvest põlve toimetagu ta kord aastas selle lepitust patu-lepitusohvri verega. See on väga püha Jehoovale!"
11
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
12
"Kui sa arvestad Iisraeli laste päid, neid, kes ära loetakse, siis andku iga mees oma hinge eest lunaraha Jehoovale, et neid ei tabaks nuhtlus, kui nad ära loetakse.
13
Igaüks, kes astub äraloetavate hulka, andku pool seeklit püha seekli järele, kakskümmend geera seeklis; tõstelõiv Jehoovale on pool seeklit.
14
Igaüks, kes astub äraloetavate hulka, kakskümmend aastat vana ja üle selle, peab andma Jehoovale tõstelõivu.
15
Rikas ärgu andku rohkem ja kehv ärgu andku vähem kui pool seeklit, kui te annate Jehoovale tõstelõivu lepituseks oma hingede eest.
16
Võta Iisraeli lastelt lepitusraha ja kasuta seda kogudusetelgi teenistuseks; see meenutagu Jehoova ees Iisraeli lapsi, et saaksite lepitust oma hingedele."
17
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
18
"Tee pesemise jaoks vasknõu ja selle vaskjalg; pane see kogudusetelgi ja altari vahele ja vala sellesse vett.
19
Aaron ja tema pojad pesku selles oma käsi ja jalgu.
20
Kui nad lähevad kogudusetelki, siis nad peavad endid veega pesema, et nad ei sureks; nõndasamuti, kui nad astuvad teenistuseks altari juure, et süüdata tuleohvrit Jehoovale.
21
Nad peavad pesema oma käsi ja jalgu, et nad ei sureks. See olgu neile igaveseks seadluseks, temale ja ta soole põlvest põlve!"
22
Ja Jehoova rääkis Moosesega, üteldes:
23
"Ja sina võta enesele parimaid palsameid: viissada seeklit sula mürri, ja pool osa sellest, kakssada viiskümmend seeklit, healõhnalist kaneeli, ja kakssada viiskümmend seeklit lõhnavat kalmust,
24
ja viissada seeklit kassiat püha seekli järele, ja kolm toopi oliiviõli,
25
ja valmista sellest püha võideõli, rohusegajate viisil segatud salvi; see olgu pühaks võideõliks.
26
Võia sellega kogudusetelki ja tunnistuslaegast,
27
lauda ja kõiki selle riistu, küünlajalga ja selle riistu, suitsutusaltarit,
28
põletusohvri altarit ja kõiki selle riistu, pesemisnõu ja selle jalga.
29
Ja pühitse neid, et need oleksid väga pühad: igaüks, kes neid puudutab, saab pühaks!
30
Ja võia Aaronit ja tema poegi ja pühitse nad mulle preestriteks.
31
Ja räägi Iisraeli lastega ning ütle: see olgu teile põlvest põlve minu püha võideõli.
32
Tavalise inimese ihu peale ei tohi seda valada ja niisugust segu te ei tohi järele teha: see on püha ja see olgu püha ka teile!
33
Igaüks, kes valmistab niisugust võiet ja annab seda mõnele võõrale, kaotatagu oma rahva seast!
34
Ja Jehoova ütles Moosesele: "Võta enesele healõhnalisi aineid: lõhnavat vaiku, tigukarpe ja galbanit - healõhnalisi aineid ja puhast viirukit võrdsetes osades -
35
ja valmista neist rohusegajate viisil suitsutusrohi: soolane, puhas, püha!
36
Osa sellest hõõru peeneks ja pane tunnistuslaeka ette kogudusetelgis, sinna, kus ma ennast sulle ilmutan; see olgu teile kõige püham!
37
Suitsutusrohtu, mida sa teed selle segu kohaselt, te ei tohi endile teha: Jehoovale kuuluvana olgu see sulle püha!
38
Igaüks, kes teeb midagi niisugust, et seda mõnuga nautida, kaotatagu oma rahva seast!"