Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Moosese peatükk 3

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Mooses karjatses oma äia, Midjani preestri Jitro pudulojuseid. Kord ta ajas pudulojused kõrve taha ja jõudis Jumala mäe Hoorebi juure.
2
Seal ilmutas ennast temale Jehoova ingel tuleleegis keset kibuvitsapõõsast, ja ta vaatas, ja ennäe, kibuvitsapõõsas põles tules, aga kibuvitsapõõsas ei põlenud ära!
3
Ja Mooses mõtles: "Ma põikan kõrvale ja vaatan seda suurt nägemust, miks kibuvitsapõõsas ära ei põle!"
4
Kui Jehoova nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsapõõsast ja ütles: "Mooses, Mooses!" Ja tema vastas: "Siin ma olen!"
5
Siis Ta ütles: "Ära tule siia, võta kingad jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa!"
6
Ja Ta jätkas: "Mina olen sinu vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal!" Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata.
7
Ja Jehoova ütles: "Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast; seetõttu ma tean nende valu
8
ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale - maale, mis piima ja mett voolab, kaananlaste, hetiitide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste asupaika.
9
Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, miska egiptlased neid rõhuvad.
10
Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juure, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!"
11
Kuid Mooses ütles Jumalale: "Kes olen mina, et võiksin minna vaarao juure ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja?"
12
Aga tema kostis: "Mina olen sinuga, ja see olgu sulle tähiseks, et mina sind olen läkitanud: kui sa rahva Egiptusest oled välja viinud, siis te teenite Jumalat sellel mäel!"
13
Siis Mooses ütles Jumalale: "Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juure ja ütlen neile: teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juure, aga nemad küsivad minult: mis ta nimi on? mis ma siis neile pean vastama?"
14
Ja Jumal ütles Moosesele: "Ma olen see, kes ma olen!" Ja ta jätkas: "Ütle Iisraeli lastele nõnda: "Ma olen" on mind läkitanud teie juure!"
15
Ja Jumal ütles Moosesele veel: "Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jehoova, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juure; see on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve!
16
Mine ja kogu kokku Iisraeli vanemad ja ütle neile: Jehoova, teie vanemate Jumal, on ennast mulle ilmutanud, Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, ja on ütelnud: ma olen tõesti pidanud silmas teid ja seda, mis teiega Egiptuses on tehtud.
17
Ja ma olen ütelnud: mina viin teid välja Egiptuse viletsusest kaananlaste, hetiitide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste maale, maale, mis piima ja mett voolab.
18
Siis nad kuulavad su sõna; sina ja Iisraeli vanemad aga peate minema Egiptuse kuninga juure ja temale ütlema: Jehoova, heebrealaste Jumal, kohtas meid. Lase meid nüüd minna kolme päeva tee kõrbe ja oma Jumalale ohverdada.
19
Ma tean, et Egiptuse kuningas ei lase teid minna, isegi mitte vägeva käe sunnil.
20
Aga ma sirutan oma käe välja ja löön Egiptust kõiksugu imetegudega, mis ma seal tahan teha; pärast seda ta laseb teid minna.
21
Ja ma annan sellele rahvale armu egiptlaste silmis, nõnda et te ära minnes ei lähe mitte tühje käsi:
22
iga naine küsigu oma naabrinaiselt ja võõrana ta kojas elavalt naiselt hõbe- ja kuldriistu ning riideid; pange need selga oma poegadele ja tütardele ja võtke nõnda egiptlastelt saaki!"