Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Moosese peatükk 24

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja ta ütles Moosesele: "Astuge üles Jehoova juure, sina ise, Aaron, Naadab, Abihu ja seitsekümmend Iisraeli vanemaist, ja kummardage eemalt.
2
Mooses üksi liginegu Jehoovale, teised aga ei tohi lähedale tulla ja rahvas ei tohi minna üles ühes temaga!"
3
Ja Mooses tuli ning jutustas rahvale kõigist Jehoova sõnust ja kõigist kohtuseadusist. Ja kogu rahvas vastas ühehäälselt üteldes: "Me tahame teha iga sõna järele, mis Jehoova on rääkinud!"
4
Ja Mooses kirjutas üles kõik Jehoova sõnad. Ja ta tõusis hommiku vara ning püstitas mäe alla altari ja kaksteistkümmend sammast Iisraeli kaheteistkümne suguharu järele.
5
Ja ta läkitas Iisraeli laste noori mehi ohverdama põletusohvreid ja tapma härjavärsse tänuohvriks Jehoovale.
6
Ja Mooses võttis poole verest ning pani kausikestesse, aga teise poole verest ta piserdas altarile.
7
Siis ta võttis seaduseraamatu ja luges rahva kuuldes. Ja nad ütlesid: "Kõik, mida Jehoova on käskinud, me teeme ja võtame kuulda!"
8
Ja Mooses võttis verd ning piserdas rahva peale, üteldes: "Vaata, see on selle lepingu veri, mille Jehoova teiega on teinud kõigi nende sõnade põhjal!"
9
Seejärel Mooses, Aaron, Naadab, Abihu ja seitsekümmend Iisraeli vanemaist läksid üles,
10
ja nad nägid Iisraeli Jumalat: tema jalge all oli nagu safiiridest tehtud põrand - otsegu taevas ise oma selguses!
11
Aga Ta ei tõstnud oma kätt Iisraeli laste ülemate vastu, vaid need võisid Jumalat vaadata ning süüa ja juua!
12
Ja Jehoova ütles Moosesele: "Tule üles minu juure mäele ja ole siin, siis ma annan sulle kivilauad ning käsuõpetuse ja käsud, milled ma olen kirjutanud neile õpetuseks!"
13
Ja Mooses läks teele ühes oma teenri Joosuaga; ja Mooses läks üles Jumala mäele.
14
Aga vanemaile ta ütles: "Jääge teie siia, kuni me tuleme tagasi teie juure. Ja vaata, Aaron ja Huur on teie juures! Kellel on mingi põhjus, mingu nende juure."
15
Ja Mooses läks mäele ning pilv kattis mäe.
16
Ja Jehoova auhiilgus laskus Siinai mäele ja pilv kattis seda kuus päeva; seitsmendal päeval ta hüüdis pilve seest Moosest.
17
Ja Jehoova auhiilguse ilmutus oli Iisraeli laste silmis otsegu hävitav tuli mäetipus!
18
Mooses läks pilve keskele ning tõusis üles mäele. Ja Mooses oli mäe peal nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd.