Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Laulud peatükk 7

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Taaveti palvelaul, mida ta laulis Jehoovale benjaminlase Kuusi sõnade puhul.
2
Jehoova, mu Jumal! Sinu juures ma otsin pelgupaika, päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja kisu mind ära nende käest,
3
et vaenlane ei rebiks mu hinge nagu lõukoer ega murraks, ilma et oleks päästjat!
4
Jehoova, mu Jumal! Kui ma olen seda teinud, kui mu käte küljes on ülekohus,
5
kui ma olen tasunud kurjaga sellele, kes minuga pidas rahu - ma olen ju tahtnud vabastada sedagi, kes põhjuseta mind taga kiusas -
6
siis ajagu vaenlane taga mu hinge ja saagu see kätte, tallaku maha mu elu ja vajutagu mu au põrmu! Sela.
7
Tõuse, Jehoova, oma vihas, astu üles mu rõhujate raevu vastu ja ärka mulle abiks, kes oled kohtu seadnud!
8
Rahvahõimude hulk ümbritsegu sind, pöördu nende üle tagasi kõrgele!
9
Jehoova peab kohut rahvastele. Mõista minule kohut, Jehoova, mu õiguse järele ja mu veatust mööda!
10
Lõppegu ometi õelate kurjus ja kinnita õiget; sest sina oled südamete ja neerude läbikatsuja, sa õige Jumal! 
11
Mu kilp on Jumala käes; ta päästab need, kes on õiglased südamelt!
12
Jumal on õige kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab!
13
Kui keegi mitte ei pöördu, siis ta ihub oma mõõga, tõmbab vinna oma ammu ja sihib sellega!
14
Siis ta seab enesele valmis oma surmarelva ja teeb kuumaks oma nooled!
15
Vaata, see on lapsevaevas nurjatusega ja käima peal vaevaga ning toob vale ilmale!
16
Ta on kaevanud augu, on selle õõnestanud, ja ta kukub iseenese tehtud kaevandusse!
17
Tema sünnitatud vaev tuleb tagasi ta oma pea peale, ja ta vägivald langeb ta pealaele!
18
Ma tänan Jehoovat ta õiguse eest ja laulan kiitust Jehoova, Kõigekõrgema nimele!