Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Laulud peatükk 28

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Taaveti laul. Sinu poole, Jehoova, ma hüüan, mu kalju! Ära käändu vaikides minust eemale, et ma su vait-olemise tõttu ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla auku!
2
Kuule mu anumise häält, kui ma kisendan Su poole, kui ma tõstan oma käed Su pühamu pühima paiga poole!
3
Ära rebi mind ära ühes õelatega ja nurjatuse tegijatega, kes räägivad oma ligimestega rahust, kuigi nende südames on kurjus!
4
Anna neile nende tegemist mööda; ja nende kurje tegusid mööda; nende kätetöö järele anna neile, tasu neile kätte nende tegu mööda! 
5
Sest nad ei pane tähele Jehoova tegemisi ega tema käte tööd! Kiskugu tema nad maha ja ärgu ta ehitagu neid enam üles!
6
Kiidetud olgu Jehoova, sest ta on kuulnud mu anumise häält!
7
Jehoova on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi! Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga!
8
Jehoova on neile tugevuseks! Ta on oma Võitu võidusaamise kindlustus!
9
Päästa Oma rahvas ja õnnista Oma pärisosa; hoia neid nagu karjane ja kanna neid igavesti!