Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Laulud peatükk 149

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Halleluuja! Laulge Jehoovale uus laul, Tema kiituslaul vagade kogus!
2
Iisrael rõõmustugu oma Tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma Kuningast!
3
Nad kiitku reastikku Tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad Temale!
4
Sest Jehooval on hea meel Oma rahvast, Ta ehib viletsad õndsusega!
5
Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites!
6
Neil olgu kurgus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk,
7
et valmistada kättemaks paganrahvaile ja nuhtlus rahvahõimudele,
8
et siduda nende kuningad ahelaisse ja panna jalgraudu nende aulised mehed,
9
et saata täide kirjutatud kohtuotsus! See on auks kõigile Tema vagadele! Halleluuja!