Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Laulud peatükk 148

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Halleluuja! Kiitke Jehoovat taevastest, kiitke Teda ülal kõrgustes!
2
Kiitke Teda, kõik tema inglid! Kiitke Teda, kõik Tema sõjaväed!
3
Kiitke Teda, päike ja kuu! Kiitke Teda, kõik valguse tähed!
4
Kiitke Teda, taevaste taevad, ja kõik veed taevaste peal!
5
Kiitku nad Jehoova nime, sest kui Tema käskis, siis nad loodi!
6
Ja Ta püstitas nad alaliseks ja igaveseks; Tema andis määruse, ja sellest nad ei astu üle!
7
Kiitke Jehoovat maa pealt, mereelajad ja kõik ürgveed,
8
tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul, kes teeb Tema sõna järele,
9
mäed ja kõik kingud, viljalised puud ja kõik seedrid;
10
metsloomad ja kõik lojused, roomajad ja tiivulised linnud;
11
ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud, vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad;
12
ka noored mehed ja neitsid, vanad ühes noortega!
13
Kiitku nad Jehoova nime, sest Tema nimi üksi on kõrge; Tema aulisus ulatub üle maa ja taeva!
14
Ja Tema on tõstnud kõrgele sarve Oma rahvale, kõigile Oma vagadele, kiituslauluks Iisraeli lastele, rahvale, kes on Tema ligi! Halleluuja!