Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Laulud peatükk 132

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Palveteekonna laul. Jehoova, meenuta kõiki vaevu, mis on taavetil,
2
kes vandus Jehoovale, tõotas Jaakobi Vägevale:
3
“Ei ma lähe oma maja ulualla ega heida oma voodi asemele,
4
ei ma anna und oma silmile ega suikumist oma laugudele,
5
kuni ma leian paiga Jehoovale, eluasemed Jaakobi Vägevale!"
6
Vaata, me kuulsime neist Efratas, me leidsime selle Jaari väljadelt!
7
Mingem nüüd Ta eluasemeisse, kummardugem Tema jalgade järi ette!
8
Tõuse, Jehoova, minema Oma hingamispaika, Sina ja Su võimsuselaegas!
9
Sinu preestrid ehtigu endid õigusega ja Su vagad hõisaku!
10
Oma sulase Taaveti pärast ära lükka tagasi Oma võitu palet!
11
Jehoova on vandunud Taavetile tõtt, Ta ei tagane sellest: “Su ihu soost Ma panen ühe su aujärjele!"
12
Kui su pojad peavad Minu lepingut ja Mu tunnistusi, mis Ma neile õpetan, siis ka nende pojad peavad istuma igavesti sinu aujärjel!
13
Sest Jehoova on valinud Siioni ja himustanud Teda Enesele eluasemeks!
14
See on Mu hingamispaik igavesti; siia Ma jään, sest Ma olen himustanud seda!
15
Ma tahan rohkesti õnnistada tema toidust, tema vaesed täita leivaga!
16
Ja tema preestrid Ma riietan õndsusega, ja tema vagad hakkavad valjusti hõiskama!
17
Seal Ma lasen tärgata sarve Taavetile, Ma valmistan lambi Oma võitule!
18
Tema vaenlased Ma riietan häbiga, aga tema peas peab ta kroon õitsema!