Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Laulud peatükk 109

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Laulujuhatajale: Taaveti laul. Mu kiituse Jumal, ära ole vait!
2
Sest nad on avanud mu vastu õela ja petise suu; nad räägivad minuga valekeelel;
3
nad on mind piiranud vihkamissõnadega ja võitlevad mu vastu asjata!
4
Mu armastuse pärast kaebavad nad minu peale, aga mina palvetan!
5
Nemad tasuvad mulle head kurjaga ja mu armastust vihkamisega!
6
Sea õel tema vastu ja saatan seisku ta paremal käel!
7
Kohtust väljugu ta hukkamõistetult ja tema palve saagu patuks!
8
Tema päevi olgu pisut, ta amet saagu teisele!
9
Ta lapsed jäägu vaestekslasteks ja ta naine leseks!
10
Ta lapsed hulkugu ümber ja kerjaku ning otsigu peatoidust kaugel oma varemeist!
11
Liigkasuvõtja anastagu kõik, mis tal on, ja muulased rüüstaku ta töövaeva!
12
Ärgu olgu tal kedagi, kes osutab heldust ta vastu, ja ärgu olgu kedagi, kes annaks armu tema vaestelelastele!
13
Tema järglased saagu otsa, teises põlves kustugu tema nimi!
14
Tema esiisade pahateod seisku Jehooval meeles ja tema ema pattu ärgu kustutatagu!
15
Olgu need Jehoova ees alati, ja ta kaotagu maa pealt nende mälestus!
16
Sest see mees ei mõelnud teha head, vaid vaenas viletsat ja vaest ja meeleheitel olevat, et teda surmata!
17
Ta armastas needmist ja see tabas teda! Temale ei meeldinud õnnistamine, ja see kaugenes temast!
18
Ta riietas end needmisega nagu kuuega ja see tungis nagu vesi tema sisemusse ja nagu õli ta kontidesse!
19
See olgu temale nagu riie, millesse ta ennast mähib, ja nagu vöö, millega ta alati ennast vöötab!
20
Niisugune olgu mu pealekaebajate palk, Jehoova käest ja nende palk, kes räägivad kurja minu hinge vastu!
21
Aga Sina, Jehoova Issaand, tee minuga Oma nime kohaselt, sest Sinu heldus on hea: kisu mind välja!
22
Sest mina olen vilets ja vaene, ja mu süda on läbi pistetud mu sees!
23
Ma kaon nagu vari, mis pikemaks venib, mind raputatakse maha nagu rohutirtse!
24
Mu põlved komistavad paastumisest ja mu liha on laihtunud rasvast!
25
Ja mina olen saanud neile teotuseks, mind nähes nad vangutavad pead!
26
Aita mind, Jehoova, mu Jumal! Päästa mind oma heldust mööda!
27
Tundku nad, et see on Sinu käsi, et Sina, Jehoova, oled seda teinud!
28
Kui nad neavad, siis Sina õnnista! Kui nad kipuvad kallale, siis jäägu nad häbisse, aga Sinu sulane rõõmustugu!
29
Mu vastased riietugu teotusega ja mähkigu end oma häbisse nagu ülekuube!
30
Ma tahan Jehoovat väga tänada oma suuga ja paljude seas Teda kiita,
31
sest Tema seisab vaese paremal pool, et päästa tema hing hukkamõistjate käest!