Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Laulud peatükk 103

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Taaveti laul. Kiida, mu hing, Jehoovat, ja kõik, mis mu sees on, Tema püha nime!
2
Kiida, mu hing, Jehoovat, ja ära unusta kõiki Tema heategusid!
3
Tema annab andeks kõik su pahateod, Tema parandab kõik su vigadused!
4
Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga!
5
Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal!
6
Jehoova teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse!
7
Tema andis Moosesele teada Oma teed, Iisraeli lastele Oma teod!
8
Halastaja ja armuline on Jehoova, pika meelega ja rikas heldusest!
9
Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha!
10
Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda!
11
Sest otsegu taevas on maast kõrgel, nõnda on Tema heldus võimas nende vastu, kes Teda kardavad!
12
Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib Ta meist meie üleastumised!
13
Otsekui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehoova nende peale, kes Teda kardavad!
14
Sest Ta teab, millist tegu me oleme; Tal on meeles, et oleme põrm!
15
Inimese elupäevad on nagu rohi: ta õitseb nõnda nagu õieke väljal;
16
kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam!
17
Aga Jehoova heldus on igavesest igavesti nendele, kes Teda kardavad, ja Tema õigus jääb lastelastele,
18
neile, kes peavad Ta lepingut ja mõtlevad Tema korraldustele, et teha nende järele!
19
Jehoova on Oma aujärje kinnitanud taevasse, Tema kuningriik valitseb kõiki!
20
Kiitke Jehoovat, Tema inglid, te vägevad sangarid, kes täidate Tema käske, kuuldes Tema sõna häält!
21
Kiitke Jehoovat, kõik Tema sõjaväed, Tema teenijad, kes teete Tema tahtmist!
22
Kiitke Jehoovat, kõik Tema teod kõigis Tema valitsuse paigus! Kiida, mu hing, Jehoovat!