Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Nehemja peatükk 3

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Siis võtsid kätte ülempreester Eljasib ja tema vennad preestrid ja ehitasid Lambavärava; nad raiusid selle palkidest ja panid sellele väravad ette; ja nad taastasid kuni Sajatornini ja kuni Hananeli tornini.
2
Ja nende kõrval ehitasid Jeeriko mehed; nende kõrval ehitas Sakkur, Imri poeg.
3
Ja Kalavärava ehitasid Senaa pojad; nemad raiusid selle palkidest ja panid sellele ette väravad, lukud ja riivid.
4
Ja nende kõrval parandas Meremot, Hakkosi poja Uurija poeg; nende kõrval parandas Mesullam, Mesesabeli poja Berekja poeg; nende kõrval parandas Saadek, Baana poeg.
5
Ja nende kõrval parandasid tekoalased; aga nende suurnikud ei painutanud oma kaela oma isanda teenistusse.
6
Ja Vanavärava parandasid Joojada, Paaseahi poeg, ja Mesullam, Besodja poeg; nemad raiusid selle palkidest ja panid sellele ette väravad, lukud ja riivid.
7
Ja nende kõrval parandasid Melatja, gibeonlane, ja Jaadon, meeronotlane, Gibeoni ja Mispa mehed Frati-Jõetaguse maavalitseja piirkonnast.
8
Nende kõrval parandas Ussiel, Harhaja poeg, kullassepp; tema kõrval parandas Hananja, salvisegaja; nemad müüritasid Jeruusalema kuni laia müürini.
9
Ja nende kõrval parandas Refaja, Huuri poeg, Jeruusalema piirkonna ühe poole ülem.
10
Ja tema kõrval parandas Jedaja, Harumafi poeg, oma koja kohal; tema kõrval parandas Hattus, Hasabneja poeg.
11
Järgmist lõiku parandasid Malkija, Haarimi poeg, ja Hassub, Pahat-Moabi poeg kuni Ahjutornini.
12
Ja nende kõrval parandas Sallum, Halloohesi poeg, Jeruusalema piirkonna teise poole ülem, tema ise ja ta tütred.
13
Oruvärava parandasid Haanun ja Saanoahi elanikud; nemad ehitasid selle ja panid sellele ette väravad, lukud ja riivid; ja veel tuhat küünart müüri kuni Sõnnikuväravani.
14
Ja Sõnnikuvärava parandas Malkija, Reekabi poeg, Beet-Keremi piirkonna ülem; ta ehitas selle ja pani sellele ette väravad, lukud ja riivid.
15
Ja Allikavärava parandas Sallun, Kol-Hose poeg, Mispa piirkonna ülem; tema ehitas selle, tegi sellele katuse ja pani sellele ette väravad, lukud ja riivid; ja veel Veejuhtmetiigi müüri kuninga rohuaia juures kuni astmeteni, mis Taaveti linnast alla viivad.
16
Tema järel parandas Nehemja, Asbuki poeg, Beet-Suuri piirkonna ühe poole ülem, kuni Taaveti haudade kohani ja kaevatud tiigi ning sõjameeste hooneni.
17
Tema järel parandasid leviidid: Rehum, Baani poeg; tema kõrval parandas Hasabja, Keila piirkonna ühe poole ülem, oma piirkonna eest.
18
Tema järel parandasid nende vennad: Binnui, Heenadadi poeg, Keila piirkonna teise poole ülem.
19
Ja tema kõrval parandas Eeser, Jeesua poeg, Mispa ülem, järgmist lõiku sellest kohast, kust Kõverikus olevasse varustushoonesse üles minnakse.
20
Tema järel parandas agarasti Baaruk, Sabbai poeg, järgmist lõiku Kõverikust alates kuni ülempreester Eljasibi koja ukseni.
21
Tema järel parandas Meremot, Hakkosi poja Uurija poeg, järgmist lõiku Eljasibi koja uksest Eljasibi koja otsani.
22
Ja tema järel parandasid preestrid, ümbruskonna mehed.
23
Nende järel parandasid Benjamin ja Hassub oma koja kohal; nende järel parandas Ananja poja Maaseja poeg Asarja oma koja kõrval.
24
Tema järel parandas Binnui, Heenadadi poeg, järgmist lõiku Asarja kojast kuni Kõverikuni ja kuni nurgani.
25
Paalal, Uusai poeg, parandas Kõveriku ja Ülatorni kohal, mis kuningakojast välja ulatab vahtkonnaõue juures; tema järel Pedaja, Parosi poeg -
26
ja künkal elavad templisulased - idapoolse Veevärava ja väljaulatava torni kohal.
27
Tema järel parandasid tekoalased järgmist lõiku suure väljaulatava torni kohalt kuni templikünka müürini.
28
Ülalpool Hobuväravat parandasid preestrid, igaüks oma koja kohal.
29
Nende järel parandas Saadok, Immeri poeg, oma koja kohal; ja tema järel parandas Semaja, Sekanja poeg, Idavärava valvur.
30
Tema järel parandasid Hananja, Selemja poeg, ja Haanun, Salafi kuues poeg, järgmist lõiku; nende järel parandas Mesullam, Berekja poeg, oma kambri kohal.
31
Tema järel parandas Malkija, kullassepp, templisulaste ja kaupmeeste kojani, Ülevaatusevärava kohal ja kuni nurgarõduni.
32
Ja nurgarõdu ning Lambavärava vahel parandasid kullassepad ja kaupmehed.
33
Aga kui Sanballat kuulis, et me müüri ehitame, siis ta vihastus ja oli väga pahane; ta pilkas juute
34
ja rääkis oma vendade ja Samaaria sõjaväe ees ning ütles: "Mida need väetimad juudid teevad? Kas see peaks neile jääma? Kas nad hakkavad ohverdama? Kas nad juba täna saavad valmis? Kas nad tahavad põlenud kivid rusuhunnikust teha kõlbavaks?"
35
Ja tema kõrval oli ammonlane Toobija, kes ütles: "Ehitagu aga! Peaks rebane minema nende kivimüüri peale, ta kisuks selle maha!"
36
Kuule, meie Jumal, kuidas meid põlastatakse Pööra nende teotus nende endi pähe ja anna nad riisutavaiks vangistusemaal!
37
Ära kata kinni nende süütegu ja ära lase kustuda nende pattu oma palge eest, sest nad on ehitajaid pahandanud!
38
Aga me ehitasime müüri ja kogu müür sai valmis pooles kõrguses. Ja rahvas oli südamega töö juures.