Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

Esra peatükk 6

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Siis käskis kuningas Daarjaves järele uurida varakambreis, kuhu raamatud Paabelis olid pandud.
2
Ja Ahmeta linnas, Meeda maakonnas, leiti üks rullraamat, ja selles oli kirjutatud: Meelespidamiseks.
3
Kuningas Koorese esimesel aastal andis kuningas Koores käsu Jumala koja kohta Jeruusalemas: koda tuleb üles ehitada kui paik, kus ohverdatakse tapaohvreid ja tuuakse tuleohvreid; selle kõrgus olgu kuuskümmend küünart, laius  kuuskümmend küünart;
4
"kolm korda tahutud kividest ja üks kord palkidest; kulud tasutagu kuningakojast."
5
Ka Jumala koja riistad, kullast ja hõbedast, milled Nebukadnetsar Jeruusalema templist ära võttis ja Paabelisse viis, tuleb tagasi anda, et need pandaks oma kohale Jeruusalema templisse ja Jumala kotta.".
6
Ja nüüd, Tatnai, maavalitseja teispool Frati jõge, Setar-Boosnai ja teie kaaslased, ametnikud teispool Frati jõge, hoiduge sealt eemale!
7
Ärge segage Jumala koja tööd. Las juutide maavalitseja ja juutide vanemad ehitavad Jumala koja selle paika.
8
Ja mina annan käsu selle kohta, mis teil tuleb teha nende juutide vanemate heaks selle Jumala koja ehitamisel: kuninglikest tuludest, see on maksudest teispool Frati jõge, antagu neile meestele täpselt ja viivitamata, mis kuludeks vajalik.
9
Ja mis neil on tarvis - noori härgi, jääri ja tallesid põletusohvriks taeva Jumalale, nisu, soola, viina ja õli nii palju kui preestrid Jeruusalemas küsivad, antagu neile iga päev, ilma et midagi puuduks,
10
et nad saaksid tuua suitsutusohvri taeva Jumalale ja palvetada kuninga ja tema poegade elu pärast.
11
"Ja mina annan käsu, et kes iganes seda korraldust muudab, selle kojast kistakse palk välja ja ta puuakse selle külge; ja tema koda tehakse selle pärast rusuhunnikuks."
12
Ja Jumal, kes on pannud oma nime sinna elama, paisaku maha kõik kuningad ja rahvad, kes sirutavad oma käe selle muutmiseks, et hävitada seda Jumala koda Jeruusalemas! Mina Daarjaves, olen annud selle käsu. Seda täidetagu täpselt!
13
Siis tegid Tatnai, maavalitseja teispool Frati jõge, Setar-Boosnai ja nende kaaslased, täpselt nõnda, nagu kuningas Daarjaves käsu oli läkitanud.
14
"Ja juutide vanemad ehitasid ning töö edenes neil prohvet Haggai ja Sakarja, Iddo poja kuulutuse toetusel; ja nad ehitasid ning said selle valmis Iisraeli Jumala käsul, ja Koorese, Daarjavese ja Artahsasta, Pärsia kuningate käsul."
15
Nõnda sai see koda valmis adarikuu kolmandal päeval, kuningas Daarjavese kuuendal valitsuseaastal.
16
Ja Iisraeli lapsed, preestrid ja leviidid ning teised, kes olid vangis olnud, pühitsesid seda koda rõõmuga
17
ja ohverdasid selle Jumala koja pühitsemiseks sada härga, kakssada jäära, nelisada talle, ja patuohvriks kaksteistkümmend sikku kogu Iisraeli eest, vastavalt Iisraeli suguharude arvule.
18
Ja preestrid pandi rühmiti ja leviidid jagude viisi Jumalat teenima Jeruusalemas, nõnda nagu Moosese raamatus on kirjutatud.
19
Siis pidasid need, kes olid vangis olnud, esimese kuu neljateistkümnendal päeval paasapüha.
20
"Sest preestrid ja leviidid olid endid puhastanud nagu üks mees, nad kõik olid puhtad; ja nad tapsid paasatalle kõigile vangisolnuile ja oma vendadele preestritele ning iseendile."
21
Ja Iisraeli lapsed, kes olid vangist tagasi tulnud, sõid seda, nõndasamuti kõik, kes olid endid lahti ütelnud maa paganate roojasusest, et ühes nendega otsida Jehoovat, Iisraeli Jumalat.
22
Ja nad pidasid hapnemata leibade püha seitse päeva rõõmsad olles, sest Jehoova oli neid rõõmustanud, pöörates Assuri kuninga südame nende poole, nõnda et tema nende käsi kinnitas Jumala, Iisraeli Jumala koja töös.