Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Ajaraamat peatükk 5

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Kui kõik tööd, mis Saalomon tegi Jehoova koja jaoks, valmis said, viis Saalomon sinna, mis ta isa Taavet oli pühitsenud: ta pani hõbeda ja kulla ja kõik riistad Jumala koja varanduste hulka.
2
Siis kogus Saalomon Jeruusalema Iisraeli vanemad ja kõik suguharude peamehed, Iisraeli laste perekondade eestseisjad, Jehoova seaduselaegast Taaveti linnast, see on Siionist, üles tooma.
3
Ja kõik Iisraeli mehed kogunesid kuninga juure pühiks, mis on seitsmendas kuus.
4
Ja kui kõik Iisraeli vanemad olid tulnud, siis tõstsid leviidid laeka
5
ja tõid üles laeka, kogudusetelgi ja kõik pühad riistad, mis telgis olid; leviitpreestrid tõid need üles.
6
Ja kuningas Saalomon ning terve Iisraeli kogudus, kes tema juure oli kogunenud, olid laeka ees; nad ohverdasid nii palju pudulojuseid ja veiseid, et neid ei saadud lugeda ega kokku arvata.
7
Ja preestrid tõid Jehoova seaduselaeka selle paika koja tagaruumi, kõige pühamasse paika keerubite tiibade alla.
8
Ja keerubid laotasid tiibu laeka paiga üle; keerubid katsid laegast ja selle kandekange pealtpoolt.
9
Ja kangid olid nii pikad, et laekast eemaleulatuvaid kangide otsi oli näha kõige pühama paiga eest, ent neid ei nähtud mitte väljastpoolt; ja need on seal tänapäevani.
10
Laekas ei olnud muud kui need kaks lauda, milled Mooses oli Hoorebil sinna pannud, kui Jehoova andis Iisraeli lastele seaduse nende tulles Egiptusest.
11
Kui preestrid pühamust väljusid - sest kõik sealolevad preestrid olid endid pühitsenud rühmadele vaatamata,
12
ja kõik lauljad leviidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad, seisid valgeis linaseis riideis simblite, naablite ja kanneldega ida pool altarit, ja ühes nendega sada kakskümmend preestrit, kes puhusid pasunaid -
13
pasunad ja lauljad pidid ühekorraga ja kooskõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Jehoovale - ja kui nad häält tõstsid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ning Jehoova kiituslauluga: "Sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!" - siis täitis pilv koja, Jehoova koja,
14
ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast: sest Jehoova auhiilgus oli täitnud Jumala koja!