Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Ajaraamat peatükk 4

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja ta valmistas vaskaltari, kakskümmend küünart pika, kakskümmend küünart laia ja kümme küünart kõrge.
2
Ja ta valmistas valatud vaskmere, kümme küünart äärest ääreni, täiesti ümmarguse, viis küünart kõrge; kolmekümneküünrane mõõdunöör ulatas selle ümber.
3
Ja selle all olid metskõrvitsad ümberringi; need ümbritsesid seda, kümme igal küünral, ringi ümber vaskmere; kõrvitsad olid kahes reas, selle valuga tükkis valatud.
4
See seisis kaheteistkümnel härjal: kolm vaatasid põhja poole, kolm vaatasid lääne poole, kolm vaatasid lõuna poole ja kolm vaatasid ida poole; vaskmeri oli ülal nende peal ja neil kõigil olid tagumikud sissepoole.
5
See oli kämbla paksune ja selle äär oli tehtud karika ääre sarnaselt liilia õiena; see mahutas kolm tuhat batti.
6
Ja ta valmistas kümme pesunõu ning pani viis paremale ja viis vasakule poole pesemise jaoks; neis pidi loputatama seda, mis kuulus põletusohvri juure, kuna vaskmeri oli preestritele pesemise jaoks.
7
Ja ta valmistas kümme kuldküünlajalga, nagu need pidid olema, ja pani need templisse, viis paremale ja viis vasakule poole.
8
Ja ta valmistas kümme lauda ning asetas need templisse, viis paremale ja viis vasakule poole; ja ta valmistas sada kuldpiserdusnõu.
9
Ja ta tegi preestrite õue ja suure õue ning õue uksed; ta kattis uksed vasega.
10
Ja ta asetas vaskmere paremasse tiiba, lõunaidasse.
11
Ja Huuram valmistas tuhanõud, labidad ja piserdusnõud. Ja Huuram sai valmis töö, mis ta pidi tegema kuningas Saalomonile Jumala koja jaoks:
12
kaks sammast ja kaks kausikujulist nuppu, mis olid sammaste otsas; ja kaks võrestikku mõlemate kausikujuliste nuppude katteks, mis olid sammaste otsas;
13
ja nelisada granaatõuna mõlemate võrestikkude jaoks, kaks rida granaatõunu kummalegi võrestikule, katteks mõlematele kausikujulistele nuppudele, mis olid sammaste otsas.
14
Ja ta valmistas alused ning valmistas pesunõud aluste peale;
15
ühe vaskmere ja kaksteistkümmend härga selle all.
16
Ja tuhanõud, labidad ja hargid ja kõik nende juure kuuluvad riistad, valmistas Huuram-Abi kuningas Saalomonile Jehoova koja tarvis hiilgavast vasest.
17
Kuningas laskis need valada Jordani uhtmaal savimaa sees Sukkoti ja Seredata vahel.
18
Ja Saalomon valmistas kõiki neid riistu väga palju, sest vase kaalu ei arvestatudki!
19
Saalomon valmistas ka kõik need riistad, mis pidid olema Jumala kojas: kuldaltari ja lauad, mille peal olid vaateleivad;
20
küünlajalad ja nende lambid, vastavas korras süütamiseks kõige pühama paiga ees, puhtast kullast;
21
kuldsed õied, lambid ja tahikäärid puhtast kullast;
22
noad, piserdusnõud, peekrid ja sütepannid puhtast kullast; ja koja uste esiküljed, kõige pühama paiga sisemistel ja templilöövi ustel, kullast.