Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Ajaraamat peatükk 31

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Kui see kõik oli lõpetatud, siis läks kogu kohalolev Iisrael välja Juuda linnadesse; ja nad purustasid ebaususambad, raiusid katki viljakustulbad ja kiskusid maha ohvrikünkad ja altarid kogu Juudas, Benjaminis, Efraimis ja Manasses, kuni kõik oli hävitatud. Siis läksid kõik Iisraeli lapsed tagasi, igaüks oma pärisosale, oma linnadesse.
2
Ja Hiskija seadis preestrite ja leviitide rühmad rühmade viisi, igaühe vastavalt teenistusele, mis preestritele ja leviitidele oli ette nähtud, tooma põletus- ja tänuohvreid, teenima, tänama ja kiitma Jehoova leeri väravais.
3
Ja kuninga poolt oli toetus tema isiklikust omandist põletusohvrite tarvis, hommikusteks ja õhtusteks põletusohvriteks, ja põletusohvriteks hingamispäevil, noorkuupäevil ja pühil, nõnda nagu Jehoova käsuõpetuses on kirjutatud.
4
Ja ta käskis rahvast, kes elas Jeruusalemas, anda preestritele ja leviitidele nende osa, et nad püsiksid Jehoova käsuõpetuses.
5
Ja kui see käsk oli levinud, siis tõid Iisraeli lapsed palju uudsesaaki viljast, viinast, õlist ja meest ning igasugu põllusaadustest; nad tõid rohkesti kümnist kõigest.
6
Ja Iisraeli ja Juuda lapsed, kes elasid Juuda linnades, needki tõid kümnist veistest ja pudulojustest, samuti kümnist pühadest andidest, mis olid pühitsetud Jehoovale, nende Jumalale, ja panid selle kuhjadesse.
7
Nad hakkasid panema kuhjadesse kolmandas kuus ja lõpetasid seitsmendas kuus.
8
Kui Hiskija ja vürstid tulid ning nägid kuhje, siis nad kiitsid Jehoovat ja tema rahvast Iisraeli.
9
Ja kui Hiskija küsiteli preestreid ja leviite nende kuhjade kohta,
10
siis vastas temale ülempreester Asarja, Saadoki soost, ja ütles: "Sellest alates, kui Jehoova kotta hakati tooma tõstelõivu, oleme söönud ja meie kõhud on täis, ja veelgi on palju järele jäänud; sest Jehoova on õnnistanud oma rahvast ja nõnda on see suur kogus üle jäänud!"
11
Siis Hiskija käskis kambrid Jehoova kojas korda seada; ja kui need olid korda seatud,
12
siis viidi tõstelõiv, kümnis ja pühad annid hoolsasti sisse. Nende ülevaatajaks sai leviit Konanja; ja tema vend Simei oli teiseks.
13
Ja Jehiel, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Joosabad, Eliel, Jismakja, Mahet ja Benaja olid ametnikud Konanja ja tema venna Simei käe all kuningas Hiskija ja Jumala koja eestseisja Asarja määramise kohaselt.
14
Ja leviit Koore, Jimna poeg, idapoolse värava hoidja, oli Jumalale toodavate vabatahtlike andide hooldaja, kes pidi jaotama Jehoova tõstelõivu ja kõige pühamaid ande.
15
Ja tema käe all olid Eeden, Minjamin, Jeesua, Semaja, Amarja ja Sekanja, kes pidid preestrite linnades ustavalt jaotama oma vendadele, niihästi vanemaile kui nooremaile rühmade kaupa,
16
vastavalt nende suguvõsakirja kandmisele, meessoost kolmeaastased ja üle selle, kõigile, kes pidid tulema Jehoova kotta igapäevast teenistuskohustust täitma oma rühmade kaupa.
17
Ja preestrid kanti suguvõsakirja nende perekondade kaupa, aga leviidid, kahekümneaastased ja üle selle, vastavalt nende teenistuskohustustele rühmade kaupa.
18
Nad kanti suguvõsakirja kõigi oma laste, naiste, poegade ja tütardega, terve kogudusena, sest oma ametikohustuse tõttu nad said pühitsetuiks.
19
Ja Aaroni poegadel, preestritel, kes elasid oma karjamaa - linnade väljadel, olid igas linnas nimeliselt määratud mehed, kes pidid osa kätte andma igale meesterahvale preestrite hulgas, ja igale suguvõsakirja kantud leviidile.
20
Nõnda tegi Hiskija kogu Juudas; ta tegi, mis hea, õige ja kohus oli Jehoova, tema Jumala ees.
21
Ja igat tööd, mida ta alustas, et otsida oma Jumalat, olgu Jumala koja teenistuses või õpetuse ja käskudega seoses, ta tegi kõigest südamest ja see läks tal korda.