Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Ajaraamat peatükk 2

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja Saalomon määras seitsekümmend tuhat meest kandjaiks, kaheksakümmend tuhat meest kiviraiujaiks mägestikus ja kolm tuhat kuussada, kes neid juhatasid.
2
Ja Saalomon läkitas ütlema Huuramile, Tüürose kuningale: "Tee mulle sedasama, mida sa tegid mu isale Taavetile, kellele sa saatsid seedripuid, et ta sai enesele ehitada koja, kus ta elas.
3
Vaata, mina tahan ehitada Jehoova, oma Jumala nimele koja ja selle pühitseda temale, et tema ees suitsutada hästilõhnavaid suitsutusrohte, tuua igapäevaseid vaateleibu ja põletusohvreid hommikul ja õhtul, hingamispäevil, noorkuupäevil ja Jehoova, meie Jumala pühadel; see on Iisraelile igaveseks kohustuseks.
4
Ja koda, mille ma ehitan, peab olema suur, sest meie Jumal on suurem kõigist jumalaist!
5
Aga kellel jätkuks jõudu Temale koda ehitada? Sest taevad ja taevaste taevad ei mahuta Teda! Ja kes olen siis mina, et ma tahan Temale koja ehitada, kuigi ainult suitsutuseks Tema ees?
6
Aga nüüd läkita mulle mees, kes oskab teha töid kullast, hõbedast, vasest ja rauast, purpurpunasest, karmiinpunasest ja purpursinisest lõngast, ja kes tunneb nikerdustööd, et ta töötaks ühes minu oskustöölistega Juudas ja Jeruusalemas, kes on hangitud mu isa Taaveti poolt.
7
Ja saada mulle seedripuid, küpressipuid ja algumipuid Liibanonist, sest ma tean, et sinu sulased oskavad raiuda Liibanoni puid. Ja vaata, minu sulased olgu ühes sinu sulastega!
8
Mul on tarvis hankida palju puid, sest koda, mille ehitan, peab olema suur ja imetlusväärne!
9
Ja vaata, raiujaile, kes puid lõikavad, ma annan kakskümmend tuhat koori nisu, su sulastele toiduks, ja kakskümmend tuhat koori otri, kakskümmend tuhat batti viina ja kakskümmend tuhat batti õli!"
10
Ja Huuram, Tüürose kuningas, vastas kirjaga, mille ta Saalomonile läkitas: "Sellepärast et Jehoova oma rahvast armastab, on ta sind pannud neile kuningaks!"
11
Ja edasi ütles Huuram: "Kiidetud olgu Jehoova, Iisraeli Jumal, kes on teinud taevad ja maa, kes on annud kuningas Taavetile targa poja, kel on tarkust ja taipu, et ehitada Jehoovale koda ja iseenesele kuninglik koda.
12
Ja nüüd ma läkitan ühe targa ja aruka mehe, Huuram-Abi,
13
kes on Daani tütreist pärit naise poeg ja kelle isa on Tüürose mees. Tema oskab teha töid kullast, hõbedast, vasest, rauast, kividest ja puudest, ja purpurpunasest, purpursinisest, valgest linasest ja karmiinpunasest lõngast. Ta oskab igasuguseid nikerdusi ja lahendab igasuguseid ülesandeid, mis temale antakse ühes sinu tarkadega ja minu isanda, sinu isa Taaveti tarkadega.
14
Saada siis nüüd oma sulastele nisu, otri, õli ja viina, nagu mu isand on lubanud.
15
Meie raiume siis Liibanonist puid, nõnda palju kui sul on vaja, ja me toome need sulle parvedena merd mööda Jafasse. Sina vii need siis üles Jeruusalema."
16
Ja Saalomon luges ära kõik Iisraeli maal olevad võõrad mehed, pärast seda lugemist, mida tema isa Taavet oli toimetanud, ja neid leiti olevat sada viiskümmend kolm tuhat kuussada.
17
Ja ta tegi neist seitsekümmend tuhat kandjaiks, kaheksakümmend tuhat kiviraiujaiks mägestikus ja kolm tuhat kuussada juhatajaiks, kes panid rahva tööle.