Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Ajaraamat peatükk 19

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Aga Juuda kuningas Joosafat tuli rahuga tagasi koju Jeruusalema.
2
Siis läks nägija Jehu, Hanani poeg, temale vastu ja ütles kuningas Joosafatile: "Kas sa tohid aidata õelat ja armastada neid, kes Jehoovat vihkavad? Seepärast on su peal Jehoova viha!
3
Ometi leidub su juures ka häid asju, sest sa oled maalt kõrvaldanud Ashera kujud ja oled oma südant valmistanud Jumalat otsima!"
4
Ja Joosafat elas jälle Jeruusalemas. Ta läks jälle rahva sekka Beer-Sebast kuni Efraimi mägestikuni ja tõi nad tagasi Jehoova, nende vanemate Jumala juure.
5
Ta seadis maale kohtumõistjaid kõigisse Juuda kindlustatud linnadesse, linn-linnalt,
6
ja ütles kohtumõistjaile: "Vaadake, mida te teete, sest teie ei mõista kohut inimese nimel, vaid Jehoova nimel, ja Tema on teiega, kui te õigust mõistate!
7
Nüüd siis valitsegu teid Jehoova kartus! Pange tähele, mida teete, sest Jehoova, meie Jumala juures ei ole ülekohut, erapoolikust ega meelehea võtmist!"
8
Ka Jeruusalemas seadis Joosafat leviite, preestreid ja Iisraeli perekondade peamehi Jehoova kohtu ja riiuasjade tarvis, kui nad Jeruusalema tagasi tulid.
9
Ja ta käskis neid, üteldes: "Te peate Jehoova kartuses, ustavuses ja südame siiruses tegema nõnda:
10
igas riiuasjas, mis teie ette tuuakse teie vendade poolt, kes elavad oma linnades, olgu see vere ja vere vahel, või mis puutub käsuõpetusse, käsusse, seadlustesse ja kohtuseadustesse, te peate neid manitsema, et nad ei saaks Jehoova ees süüdlasteks ja et viha ei tabaks teid ja teie vendi. Tehke nõnda, et te ei jääks süüdlasteks.
11
Ja vaata, ülempreester Amarja on teie ülemus kõigis Jehoova asjus, ja Sebadja, Ismaeli poeg, Juuda soo vürst, kõigis kuninga asjus; ja ametnikena olgu leviidid teie teenistuses. Olge vahvad ja tegutsege, ja Jehoova olgu sellega, kes on tubli!"