Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

1. Ajaraamat peatükk 18

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja pärast seda sündis, et taavet lõi viliste ja alistas nad; ta võttis Gati ja selle tütarlinnad vilistidelt ära.
2
Ta lõi ka moabiite ja moabiidid said Taaveti alamaiks, kes pidid ande tooma.
3
Ja Taavet lõi Hadadeserit, Hamati pool oleva Sooba kuningat, kui see oli teel Frati jõe ääre oma valitsust rajama.
4
Taavet võttis temalt tuhat vankrit ja seitse tuhat ratsanikku ja kakskümmend tuhat jalameest; ja Taavet raius kõigil vankrihobustel õndlad katki, ent jättis neist sada rakendit alles.
5
Süürlased Damaskusest tulid Hadadeserile, Sooba kuningale, appi; aga Taavet lõi süürlastest maha kakskümmend kaks tuhat meest.
6
Ja Taavet pani linnaväe Süüria Damaskusesse ning süürlased said Taaveti alamaiks, kes pidid ande tooma. Ja Jehoova aitas Taavetit kõikjal, kuhu ta läks.
7
Ja Taavet võttis kuldkilbid, mis Hadadeseri sulastel olid, ja viis need Jeruusalema.
8
Ja Tibhatist ja Kuunist, Hadadeseri linnadest, võttis Taavet väga palju vaske. Sellest tegi Saalomon vaskmere, sambad ja vaskriistad.
9
Kui Tou, Hamati kuningas, kuulis, et taavet oli maha löönud kogu Sooba kuninga Hadadeseri väe,
10
siis ta läkitas oma poja Hadorami kuningas Taaveti juure temalt küsima, kuidas ta käsi käib, ja teda õnnitlema selle pärast, et ta oli Hadadeseriga sõdinud ja oli seda löönud, sest Hadadeser oli olnud Tou vaenlane; ja tal oli kaasas kõiksugu kuld-, hõbe- ja vaskriistu.
11
Ka need pühitses kuningas Taavet Jehoovale ühes selle hõbeda ja kullaga, mis ta oli võtnud kõigilt paganailt: edomlastelt, moabiitidelt, ammonlastelt, vilistidelt ja amalekkidelt.
12
Ja Abisai, Seruja poeg, lõi Soolaorus maha kaheksateistkümmend tuhat edomlast
13
ja pani Edomisse linnaväed; ja kõik edomlased said Taaveti alamaiks. Ja Jehoova aitas Taavetit kõikjal, kuhu ta läks.
14
Ja Taavet valitses kogu Iisraeli üle, ja ta mõistis kohut ja õigust kogu oma rahvale.
15
Ja Joab, Seruja poeg, oli väeülem; ja Joosafat, Ahiluudi poeg, oli nõunik.
16
Ja Saadok, Ahituubi poeg, ja Abimelek, Ebjatari poeg, olid preestrid; ja Savsa oli kirjutaja.
17
Ja Benaja, Joojada poeg, oli kreetide ja pleetide ülem; aga Taaveti pojad olid esimesed kuninga kõrval.