Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

1. Ajaraamat peatükk 11

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Ja kogu Iisrael kogunes Taaveti juure Hebronisse, üteldes: "Vaata, me oleme sinu luu ja liha!
2
Juba varemini, siis kui Saul oli kuningas, olid sina Iisraeli väljaviijaks ja tagasitoojaks. Ja sinule on Jehoova, su Jumal ütelnud: sina pead hoidma mu Iisraeli rahvast kui karjane ja sina pead olema mu Iisraeli rahva vürst!"
3
Ja kõik Iisraeli vanemad tulid kuninga juure Hebronisse ning Taavet tegi Hebronis Jehoova ees nendega lepingu; siis nad võidsid Taaveti Iisraeli kuningaks, nagu Jehoova Saamueli läbi oli käskinud.
4
Seejärel läksid Taavet ja kogu Iisrael Jeruusalema, see on Jebuusi; seal olid jebuuslased, maa elanikud.
5
Ja Jebuusi elanikud ütlesid Taavetile: "Siia sisse sa ei pääse!" Aga Taavet vallutas Siioni linnuse - see on nüüd Taaveti linn.
6
Taavet oli ütelnud: "Kes esimesena lööb jebuuslasi, saab peameheks ja pealikuks!" Ja Joab, Seruja poeg, läks esimesena sinna üles ning sai peameheks.
7
Siis elas Taavet linnuses; sellepärast nimetati see Taaveti linnaks.
8
Ja ta ehitas linna ringikujuliselt ümber kantsi; ja Joab taastas ülejäänud linna.
9
Ja Taavet läks üha vägevamaks, sest vägede Jehoova oli temaga.
10
Ja need olid Taaveti kangelaste peamehed, kes ühes kogu Iisraeliga teda toetasid kuningaausse saamisel, teda Jehoova käsul kuningaks tõstes -
11
Taaveti kangelaste loetelu: Jasobeam, hakmonlase poeg, kolmekümne peamees; see oli tema, kes lennutas oma piigi kolmesaja vastu, neid ühekorraga maha lüües.
12
Ja tema järel Eleasar, Doodo poeg, ahohlane; üks neist kolmest kangelasest.
13
Tema oli ühes Taavetiga Pas-Dammimis, kui vilistid olid sinna kogunenud sõdima. Seal oli põllujagu täis otri. Rahvas põgenes vilistide eest,
14
aga nemad asusid keset põllujagu, päästsid selle ja lõid vilistid maha. Nõnda andis Jehoova suure võidu.
15
Ja kolm neist kolmekümnest peamehest läks alla kalju peale Taaveti juure Adullami koopasse, kui vilistid olid leeri üles löönud Refaimi orus.
16
Aga Taavet oli siis mäelinnuses ja vilistide linnavägi oli Petlemmas.
17
Taavetile tuli himu ja ta ütles: "Kes annaks mulle vettt juua Petlemma kaevust, mis on värava juures?"
18
Siis tungisid need kolm vilistide leeri ja ammutasid vett Petlemma kaevust värava juures, kandsid ja tõid Taavetile. Aga Taavet ei tahtnud seda juua, vaid valas selle Jehoovale
19
ja ütles: "Jäägu Jumala pärast minust kaugele, et teeksin seda! Kas peaksin jooma nende meeste verd, nende hinge? Sest nad tõid seda oma hinge hinnaga!" Sellepärast ta ei tahtnud seda juua. Seda tegid need kolm kangelast.
20
Ja Abisai, Joabi vend, oli nende kolmekümne peamees; tema lennutas oma piigi kolmesaja vastu ja lõi need maha; ta oli nende kolmekümne hulgas kuulus.
21
Ta oli küll lugupeetuim nende kolmekümne hulgast ja oli neile pealikuks, aga nende kolme vastu ta ei saanud.
22
Benaja, Joojada poeg, oli vahva, teguderikka mehe poeg Kabseelist; tema lõi maha kaks vägevat Moabi meest; tema läks alla ja tappis kaevus ühe lõukoera, kord kui lund oli sadanud.
23
Ja ta lõi maha Egiptuse mehe, pikakasvulise mehe, kes oli viis küünart pikk; egiptlasel oli käes piik nagu kangrupoom, aga tema läks ta juure kepiga ja kiskus egiptlase käest piigi ning tappis tema ta oma piigiga.
24
Seda tegi Benaja, Joojada poeg, ja tema oli nende kolmekümne kangelase hulgas kuulus.
25
Vaata, ta oli lugupeetuim nende kolmekümne hulgast, aga nende kolme vastu ta ei saanud. Ja Taavet pani tema oma ihukaitseväe ülemaks.
26
Ja sõjakangelased olid: Asael, Joabi vend; Elhanan, Doodo poeg Petlemmast;
27
Sammot, harorlane; Heles, pelonlane;
28
Iira, Ikkesi poeg, tekoalane; Abieser, anatotlane;
29
Sibkai, huusalane; Iilai, ahohlane;
30
Mahrai, netofalane; Heeled, Baana poeg, netofalane;
31
Iitai, Riibai poeg, benjaminlaste Gibeast; Benaja, piraatonlane;
32
Huurai, Nahale-Gaasist; Abiel, arbalane;
33
Asmavet, baharuumlane; Eljahba, saalbonlane;
34
Bene-Haasem, gisonlane; Joonatan, Saage poeg, hararlane;
35
Ahiam, Saakari poeg, hararlane; Elifal, Uuri poeg;
36
Heefer, mekeralane; Ahija, pelonlane;
37
Hesro, karmellane; Naarai, Esbai poeg;
38
Joel, Naatani vend; Mibhar, Hagri poeg;
39
Selek, ammonlane; Nahrai, beerotlane, Joabi, Seruja poja sõjariistade kandja;
40
Iira, jeterlane; Gaareb, jeterlane;
41
Uurija, hetiit; Saabad, Ahlai poeg;
42
Adiina, Siisa poeg, ruubenlane, ruubenlaste peamees, ja temaga oli ühes kolmkümmend meest;
43
Haanan, Maaka poeg; Joosafat, mitnilane;
44
Ussija, astarotlane; Saama ja Jeiel, aroerlase Hootami pojad;
45
Jediael, Simri poeg, ja Joha, tema vend, tiislane;
46
Eliel, mahavlane; Jeribai ja Joosavja, Elnaami pojad; Jitma, moabiit;
47
Eliel, Oobed ja Jaasiel Sobajast.