Peamenüü

A A A
Tellimiseks klõpsake

2. Kuningate peatükk 5

Piibli versioon
Raamat
Peatükk
Flash tuleb sisse lülitada
Mängi tervet raamatut
1
Naaman, Süüria kuninga väepealik, oli oma isanda ees suur mees ja kõrgesti austatud, sest tema läbi oli Jehoova annud Süüriale võidu. See vapper mees aga oli pidalitõbine.
2
Kord olid süürlased käinud röövretkel ja olid Iisraeli maalt vangina kaasa toonud pisikese tüdruku, kes teenis Naamani naist.
3
See tütarlaps ütles oma emandale: "Ah, kui mu isand ometi oleks selle prohveti juures, kes on Samaarias! Küll see teeks tema pidalitõvest terveks!"
4
Siis läks Naaman ja jutustas oma isandale, üteldes: "Nõnda ja nõnda rääkis see tütarlaps, kes on Iisraeli maalt!"
5
Ja Süüria kuningas ütles: "Võid minna, aga tule, ma läkitan kirja Iisraeli kuningale!" Ja ta läks ning võttis enesega ühes kümme talenti hõbedat, kuus tuhat seeklit kulda ja kümme ülikonda riideid.
6
Ja ta viis Iisraeli kuningale kirja, milles üteldi: "Kui nüüd see kiri jõuab su kätte, vaata, siis olen ma läkitanud sinu juure oma sulase Naamani, et sa teeksid tema pidalitõvest terveks!"
7
Aga kui Iisraeli kuningas kirja oli lugenud, siis ta käristas oma riided lõhki ja ütles: "Kas mina olen Jumal, et ma võin suretada ja teha elavaks? Sest seesinane läkitab minu juure, et ma teeksin mehe pidalitõvest terveks! Kuid mõistke nüüd ja nähke, et ta otsib minuga tüli!"
8
Aga kui jumalamees Eliisa kuulis, et Iisraeli kuningas oli oma riided lõhki käristanud, siis ta läkitas kuningale ütlema: "Miks sa oled oma riided lõhki käristanud? Tulgu ta ometi minu juure, siis ta saab teada, et Iisraelis on prohvet!"
9
Siis tuli Naaman oma hobuste ja vankritega ja peatas Eliisa koja ukse ees.
10
Ja Eliisa läkitas käskjala temale ütlema: "Mine ja pese ennast Jordanis seitse korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks!"
11
Aga Naaman sai vihaseks ja läks ära ning ütles: "Vaata, ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja mu juure ja seisab siin ning hüüab Jehoova, oma Jumala nime, viipab oma käega Tema asupaiga poole ja parandab nõnda pidalitõve!
12
Eks ole Damaskuse jõed Abana ja Parpar paremad kui kõik Iisraeli veed? Kas ma nendes ei või ennast pesta ja puhtaks saada?" Ja ta pöördus ning läks ära vihasena.
13
Aga tema sulased astusid ligi ja rääkisid temaga ning ütlesid: "Kui prohvet oleks nõudnud sinult midagi suurt, kas sa siis oleksid jätnud tegemata? Saati siis nüüd, kui ta sulle ütles: pese ennast, siis sa saad puhtaks!"
14
Siis ta läks alla ja kastis ennast seitse korda Jordanisse, jumalamehe sõna peale: tema ihu paranes pisikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks!
15
Siis ta läks tagasi jumalamehe juure, tema ja kõik ta saatjaskond; ta tuli ja astus tema ette ning ütles: "Vaata, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis! Võta siis nüüd see tänuand oma sulase käest!"
16
Aga Eliisa vastas: "Nii tõesti kui Jehoova elab, kelle ees ma seisan, ma ei võta mitte!" Ja Naaman käis temale peale, et ta võtaks, kuid ta keeldus.
17
Ja Naaman ütles: "Kui mitte, siis lase ometi anda oma sulasele nii palju mulda, kui paar hobueesleid jaksab kanda, sest su sulane ei taha enam ohverdada põletus- ja tapaohvreid muile jumalaile kui ainult Jehoovale!
18
Selle asja pärast aga andku Jehoova andeks su sulasele: kui mu isand läheb Rimmoni templisse, et seal kummardada minu käele nõjatudes, ja minagi kummardan Rimmoni templis, siis andku Jehoova andeks su sulasele selle pärast, kui ma pean kummardama Rimmoni templis!"
19
Ja Eliisa ütles temale: "Mine rahuga!" Aga kui ta oli läinud tema juurest tüki maad eemale,
20
siis mõtles Geehasi, jumalamehe Eliisa poiss: "Vaata, mu isand keeldus võtmast selle süürlase Naamani käest, mis ta oli toonud. Nii tõesti kui Jehoova elab, ma jooksen temale järele ja võtan ta käest midagi!"
21
Ja Geehasi ajas taga Naamanit. Kui Naaman nägi teda enesele järele jooksvat, siis kargas ta vankrist temale vastu ja küsis: "Ons kõik hästi?"
22
Ta vastas: "Hästi! Mu isand läkitas mind ütlema: Vaata, just nüüd tuli mu juure Efraimi mägestikust kaks noort meest prohvetijüngreist. Anna neile talent hõbedat ja kaks ülikonda riideid!"
23
Ja Naaman ütles: "Ole hea, võta kaks talenti!" Ja ta käis temale peale ning sidus kaks talenti hõbedat kahte kukrusse ja andis need ühes kahe ülikonna riietega oma kahe poisi kätte, et nad kannaksid neid tema ees.
24
Aga kui ta jõudis künkale, siis ta võttis need nende käest ja pani kotta hoiule; siis saatis ta mehed minema ja need läksid ära.
25
Ja ta läks sisse ning astus oma isanda juure. Ja Eliisa küsis temalt: "Kust sa tuled, Geehasi?" Ja ta vastas: "Su sulane pole käinud ei siin ega seal!"
26
Ja Eliisa ütles: "Kas mu süda ei käinud ühes sinuga, kui mees pöördus oma vankrist sulle vastu? Kas nüüd on aeg võtta hõbedat ja hankida riideid, õlipuuaedu ja viinamägesid, pudulojuseid ja veiseid, sulaseid ja ümmardajaid?
27
Sellepärast jääb Naamani pidalitõbi igavesti sinu ja su soo külge!" Ja Geehasi läks ta juurest välja, olles pidalitõvest valge nagu lumi!